Hvordan skal H.C. Andersens 200-års fødselsdag den 2. april 2005 markeres? Planer i ind- og udland omtales her.

Danmark

forlaget Høst & Søn udgav d. 23. april 2004 Johan de Mylius' bog om H.C. Andersens eventyr og historier: Forvandlingens pris - H.C. Andersen og hans eventyr, 384 sider, 299 kr.

Bogen er den første større litterære behandling af Andersens eventyr i 30 år, og det er i det hele taget betegnende for situationen på forskningsområdet 'Andersen', at standardværket om eventyrene stadigvæk er Paul V. Rubows bog H.C. Andersens Eventyr fra 1927 (med senere udgaver). En bog, der dog ikke rummer tekstanalyser, men især beskæftiger sig med genre, sprog, stil og ideer.

I Forvandlingens pris udfoldes et sammenhængende syn på H.C. Andersen som digter, på gennemgående temaer og på udviklingen i hans æstetik, altsammen gennem indgående analyser og perspektiveringer af grupper af tekster. Der analyseres i alt ca. 40 eventyr og historier. Desuden inddrages romaner, digte, rejseskildringer, selvbiografier og andet materiale. Gennem teksterne kastes der lys ud mod samtiden og mod litteraturhistorien og også mod mennesket H.C. Andersen.

Klik her for at læse en fyldigere omtale af bogen.

Skuespilleren Jens Okking har som bidrag til 2005 indtalt samtlige eventyr og historier af H.C. Andersen på CD. Det bliver i alt ca. 40 CD'er fordelt på seks box-sæt, hvoraf det første er udkommet i november 2002. Jens Okking, der medvirkede som oplæser ved H.C. Andersen-Centrets åbning i 1988, har tidligere indtalt eventyrene på kassettebånd. CD-projektet er dog et helt nyt projekt.

Skuespilleren Christian Steffensen arbejder stadig på at få finansieret et andet CD-projekt: At lade 156 skuespillere læse hver sit eventyr/sin historie. Det ville i givet fald også være en dokumentation af danske skuespilleres formåen her og nu.

Odense

HCA 2005-arrangementer i Odense: se www.hca.odense.dk.

Planlægger fejring d. 2. april og ned gennem resten af året 2005.

Odense har etableret et sekretariat, ledet af Lars Seeberg og placeret under byens kulturforvaltning med sekretariat i Jomfruklostret, Albanigade. Sekretariatets opgave er at planlægge og iværksætte festligheder i Odense og nationalt omkring Andersens 200-års dag.

Odense har i 2000 påbegyndt uddeling af en stor international H.C. Andersen-pris. Kulminationen på denne række prisuddelinger vil være prisuddelingen 2005.

H.C. Andersen-Centret ved Syddansk Universitet planlægger at afholde den 4. internationale H.C. Andersen-konference i begyndelsen af august 2005.

Odense kommune vil til 2005 have plantet en skov i umiddelbar nærhed af selve byen (adgang fra P-plads på Svendsagervej v. Åsum, 5240 Odense NØ) og navngive den 'H.C. Andersen-skoven'. Det første egetræ blev plantet d. 18. november 2002. Grundplanen for skoven og for placeringen af de rekreative områder, den skal rumme, er H.C. Andersens papirklip "Solhoved", der pryder museet H.C. Andersens Hus' indgang. Dermed synes ideen med skovens udformning at være inspireret af det kuldsejlede Tivoli-projekt for en H.C. Andersen-forlystelsespark ved Odense, idet denne også skulle udformes efter model af et af Andersens papirklip (dog ikke det samme klip).

København

Det Danske Sprog-og Litteraturselskab udgiver i samarbejde med forlaget Gyldendal H.C. Andersens samlede værker i 18 bind, for en stor dels vedkommende baseret på DSL's allerede eksisterende tekstkritiske udgaver, dog sådan at kommentarstoffet underkastes ny redaktion og der i tekstetableringen læses korrektur mod førstetrykket. Udgavens titel bliver ANDERSEN.

Redaktion: cand.mag. Laurids Kristian Fahl, cand.phil. Esther Kielberg, cand.mag. Klaus P. Mortensen og cand.mag. Jesper Gehlert Nielsen.

Se projektbeskrivelsen på DSL's hjemmeside Åbn dette link i vinduet 'ny'.

Til 2005 vil Borgens Forlag og DSL have afsluttet udgivelsen af H.C. Andersens romaner og rejseskildringer i serien DANSKE KLASSIKERE. Disse kommenterede udgaver vil til 2005 blive samlet i en kassette.

Forlagene Aschehoug og Carlsen arbejder med planer om Andersen-udgivelser op til 2005.

Det kongelige Teater og Danmarks Radio er i gang med at planlægge Andersen-inititativer til 2005.

Samfundet til udgivelse af ny musik (med kontorer Gråbrødrestræde 18, 1. sal, 1156 Kbh. K.) er med et foreløbigt til skud fra Kulturministeriet og sekretariatet HCAndersen2005 i færd med at planlægge og realisere et projekt med nyskrevet musik af danske komponister til H.C. Andersen-eventyr, musik, der i 2005 skal fremføres ved koncerter (bl.a. familiekoncerter) af orkestre rundt omkring i verden.
Se mere om projektet på www.symphonicfairytales.dk Åbn dette link i vinduet 'ny'

I samarbejde med H.C. Andersen Tours og med skuespilleren Christian Steffensen som guide arrangerer Weco-Travels, København, fra og med 2002 og frem til 2005 årligt to rejser i H.C. Andersens fodspor.

En H.C. Andersen eventyr-park åbner i Høje Taastrup d. 2. april 2005. Planerne kan studeres på www.hcandersenworld.com Åbn dette link i vinduet 'ny'

Sjælland

I Vest- og Sydvestsjælland arbejdes der på planlægning af kulturelle initiativer omkring H.C.Andersen (Slagelse, Sorø og herregårdsområdet omkring Skælskør).

B. S. Ingemann-selskabet planlægger en jubilæumskoncert d. 2. april 2005. På programmet er en nykomponeret fest-kantate med tekst af selskabets formand dr. phil. Niels Kofoed og musik af komponisten Max Sydendal. Desuden påtænkes en genopførelse af Weyses opera Festen paa Kenilworth, som H.C. Andersen skrev teksten til. Den blev opført seks gange på Det kgl. Teater i 1836, men er ikke opført siden, selv om musikken er fremragende. Sorøs kendte organist og musiklærer Knud Vad har påtaget sig dirigenthvervet og bearbejdningen af Weyses originale nodemateriale.

Kina

Professor og oversætter Lin Hua, Beijing, - prisbelønnet for sin nyoversættelse af H.C. Andersens samlede eventyr og historier til kinesisk - planlægger at oversætte et udvalg af H.C. Andersen-tekster, bl.a. ca. 20 digte.

Japan

Som oplæg til fejringen af H.C. Andersens 200-år åbnedes d. 15. marts 2001 en udstilling "The World of Original Drawings for Hans Christian Andersen's Fairy Tales" på Daimaru Museum Tokyo. Udstillingen vandrer herfra videre til 4 andre japanske museer. Drivende kraft i projektet er Medialynx Japan Co. Ltd. ved dets administrerende direktør Tamo Hozumi. Planen for det videre forløb i aktiviteterne kan ses på www.medialynx.co.jp/mediahpe/index.htm Åbn dette link i vinduet 'ny'

Taiwan

Den samme udstilling, som Medialynx, Japan, som oplæg til 2005 har vist på en række japanske museer i 2001 ("The World of Original Drawings for Hans Christian Andersen's Fairy Tales"), er blevet vist på Taiwan i byerne Taipei, Taichung og Kaohsiung i løbet af de første 7 måneder af 2002.
I tilknytning til udstillingen afholdes et seminar med deltagere fra Japan, Korea, Kina, USA og antagelig også Danmark. Initiativtager på Taiwan er direktør Robert Lin, Children Publications Co., Ltd., Taipei.

Korea

Den samme Andersen-udstilling (jvf. "Japan") vises fra marts til juni 2003 på flere udstillingssteder i Korea.

Rusland

Bystyret i Moskva har besluttet at rejse en statue af H.C. Andersen på en af byens pladser i anledning af digterens 200-års dag. Desuden nedsætter bystyret en komité, som skal se på, hvilke andre tiltag, der kan sættes i værk i den anledning.

Østrig

Wien Museum (Wien Museum Karlsplatz, A-1040 Wien, Karlsplatz, www.wienmuseum.at Åbn dette link i vinduet 'ny') vil vise udstillingen "H.C. Andersen in Wien" fra 9. marts til 30. april 2005.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Hans Christian Andersen am 2. April 2005 zeigt das Wien Museum Karlsplatz im Atrium die Ausstellung "Hans Christian Andersen in Wien" mit zwei Schwerpunkten: Von den Stadtmuseen von Odense (Andersens Geburtsort) zusammengestellte Bildtafeln präsentieren sein Leben und Werk und illustrieren das heterogene Spektrum seiner Aktivitäten – hier treffen wir nicht nur den Märchenerzähler, sondern auch den Zeichner und Künstler Hans Christian Andersen.

Eine ergänzende, vom Wien Museum konzipierte Spezialausstellung legt den Schwerpunkt auf die Aufenthalte Andersens in Wien: anhand seiner witzigen und kritischen Beobachtungen werden Fenster auf die historische, architektonische und kulturelle Entwicklung der Stadt über Jahrzehnte hinweg aus der Perspektive eines Nicht-Wieners geöffnet.

Wien: foranlediget af det kommende HCA-200-år skifter skolen Volksschule Landsteinergasse i Wiens 16. distrikt navn til Hans Christian Andersen-Schule d. 2. april 2004.
Link: H.C. Andersen skoler Åbn dette link i vinduet 'ny'

Den dansk-østrigske TV-producer, Freddy V. Iversen, der er bosiddende i Wien, producerer et TV-program til udsendelse i østrigsk - og måske også dansk - fjernsyn i 2005 om H.C. Andersen i Wien. Andersen var i alt 6 gange i Wien, første gang i 1834, sidste gang i 1872. Konsulent på programmet er Johan de Mylius ved H.C. Andersen-Centret, SDU.

Frankrig

Professor Marc Auchet (Sorbonne-universitetet i Paris), der vil være kendt i Danmark for sine studier over Kaj Munk, og som tidligere har oversat et lille udvalg af Andersen-eventyr ("Contes", Le Livre de Poche, 1987), udgiver til maj 2003 en Andersen-antologi på over 400 sider på forlaget Le Livre de Poche. Udgivelsen markeres ved en oplæsningsaften på ambassaden i Paris.

Marc Auchets næste projekt bliver en komplet oversættelse af Andersens eventyr og historier i en serie, som forlaget kalder "Pochothèque". Det er meningen, at HCA-Centret ved SDU skal formidle en efterkontrol af særlige oversættelsesproblemer i projektet. Denne store oversættelse kommer kun få år efter, at Marc Auchets forgænger i professoratet ved Sorbonne, Régis Boyer, præsenterede sit fornemt anlagte Andersen-udvalg (også med samtlige eventyr og historier i egen nyoversættelse) på forlaget Gallimard ("Andersen. OEuvres". I 1992, II 1995, serien Bibliothèque de la Pléiade). Den skal udkomme sidst på året 2004.

Endelig har Marc Auchet redigeret et særnummer af Études Germaniques om H.C. Andersen. Dette særnummer (nr. 58, 2003, 4) er et festskrift til prof. Régis Boyer. Blandt bidragyderne er HCA-Centrets leder, Johan de Mylius, der har skrevet en artikel om HCAs maleriske æstetik i 1830rne: "»L'écrivain ne cède pas la place au peintre«. La premiere esthétique de H. C. Andersen", s. 533-554.

Denne side opdateres med yderligere informationer, efterhånden som disse indløber. Meddelelser om planlagte H.C. Andersen-initiativer i anledning af digterens 200-år kan mailes til Johan de Mylius på jdm@litcul.sdu.dk.