Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

See also Gods, spirits and demons, Religion

Description of this motif: "Heathens" means irreligious, uncivilized, or unenlightened people, or it may refer to people, who just not acknowledge the God of Judaism, Christianity, or Islam. However, in this context the motif is only registered, when the text refers to people of other religions as heathens, or, as it is the case in "The Marsh King''s Daughter", when the foreign gods are referred to as false gods.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

I Kroestuen var der en stor, broget Forsamling, thi en Marionetspiller havde her paa nogle Tønder opreist sit lille Theater, og vilde give Dronning Esters deilige Historie. Johannes og den Fremmede toge sig Plads imellem de andre Tilskuere, hvoraf nogle røge Tobak, og andre sladdrede ganske lystigt. En tyk Slagter som lod til at være den fornemste i Selskabet sad nærmest Theateret med sin store Bulbider ved Siden, der gloede omkap med det øvrige Publicum paa den kongelige Herlighed der nu viste sig.

Kong Ahasverus havde allerede ophøiet Ester til Dronning; Mardochæus var ført om paa en deilig hvid Hest og Haman hængt; nu kom den sidste Act hvor Jøderne skulde ihjelslaae alle deres Fjender; hu! hvor der var en Ødelæggen; Kongen og Dronning Ester sad midt paa Torvet paa en deilig Trone og de havde begge Guldkroner paa Hovedet og lange røde Kapper som de smaae Jøde-Drenge bare Slæbet paa. Hvergang der faldt et Regiment Hedninger nikkede Ester og hoppede op og ned paa sit Sæde (...)