Quote from "Dødningen" (Danish title) (1830)

Registered motifs in this quote

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish.

Fra den nære Landsby ringede Klokkerne, det var Søndag; Folk gik til Kirke og hilsede alle saa venligt den fremmede Vandringsmand med det aabne ærlige Ansigt; snart tonede Messesangen, og Lysene brændte paa Altarbordet, men Johannes stod allene paa Kirkegaarden, saae de mange sjunkne Grave, der vare overgroede med høit Græs, da tænkte han paa sin Faders Grav, der nok ogsaa snart vilde synke saaledes sammen, da han ikke var og pyntede og lugede den. - Taus sadde han sig ned og rykkede Græsset af een af de nærmeste Grave, reiste de sorte Kors der vare faldne om, og lagde Krandsene, som Vinden havde revet bort fra de friske Grave, igjen paa deres Sted, i det han tænkte, at ogsaa en kjærlig Haand vilde tage sig af hans Faders Grav, nu da han ikke kunde det.

Registered motifs in this quote:

  1. Altar candles
  2. Church
  3. Cross
  4. Grave
  5. Graveyard
  6. Mass, service

Keywords: Grave, church, graveyard, chanting, candles, alter, cross, funeral wreath, father, care, philanthropy, hope.

Comment: This quote demostrates the travelling Johannes' pure and noble mind. His faith isn't primarily attached to the church, but to the world outside and to simple deeds as loving one's neighbour, veneration of the dead and faith in the good in people.