Quote from "Dødningen" (Danish title) (1830)

Registered motifs in this quote

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish.
Det var en Fredagmorgen de førte den Døde til sit sidste Hvilested; Johannes fulgte langsomt efter den sorte Kiste der gjemmede ham hans kjære Fader; Munken læste en latinsk Bøn og kastede Jord paa Kisten, da var det, som hans Hjerte skulde briste, men da Chor-Drengene sang og svingede Røgelsekarrene, saa den blaalige Røg hvirvlede op imellem de grønne Hække, da smeltede han hen i Graad; han syntes i de spæde Stemmer at høre Guds Engle der sang hans Fader imøde. Han saae op imod Himlen, saae rundt omkring sig; Alt aandede et frodigt Sommer-Liv; da blev det ham klart i Sjælen, at Døden ikke kunde være Tilintetgjørelse;

Registered motifs in this quote:

  1. Funeral
  2. Nature's assurance of a life after death

Keywords: mourning, sorrow, heart, incense, ceremony, crying, song, God, angels, heaven, nature