Anmeldelse af »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.«

Reviewed in

Aftonbladet.

Reviewer

unknown

Published

20/12/1838.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835., Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Andet Hefte. 1835.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

The review of »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.« covers the two first booklets of fairytales entitled Eventyr, fortalte for Børn. Published 20 December 1838 in Aftonbladet, at that time the greatest newspaper in Sweden.

Bogen »innehåller nio sagor, hvaribland fem [»Eldonet«, »Rike-Pelle och Fattig-Pelle«, »Lille Idas Blommor«, »Tumme-Lisa«, »Reskamraten «] af den så fördelaktigt kände unge Dansken Andersen, författare till Spelmannen från Svendborg och Improvisatören, tvenne [»Hans och Greta«, »Den Fattige och den Rike«] af bröderne Grimme, en [»Fogelboet« af Christoph v. Schmidt och en [»Rübezahl«] af Musäus. Allesammans äro väl valde, men serdeles de af Andersen, hvilkas muntra, lifliga och färgrika stil är ganska lämplig att roa den klass af läsare, fär hvilken de äro ämnade. Bland dessa utmärka vi isynnerhet Rikepelle och Fattigpelle, såsom ej allenast den bästa i närvarande samling, utan äfven en af de bästa i hela denne genre vi haft tilfälle att se.«