"Til min lille Broder
(Med Andersens Æventyr)"

Reviewed in

Nordisk Ugeskrift.

Reviewer

Møller, Peder Ludvig

Published

17/9/1837.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Nordisk Ugeskrift, published by "Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse", contained two poems under the header "Polemiske Småhug" (Small polemical blows). The first one concerned Andersen's first booklet of fairytales, Eventyr, fortalte for Børn (1835), and opposed the negative review in Dannora (I, 1836) polemically. This comment on another review was anonymous (signed the pseudonym Paidophilos), but was written by P.L. Møller, who published it in his Lyriske Digte (Lyrical poems) (1840), cf. Erling Nielsen: ”Eventyrenes modtagelseskritik” in vol. 6 of Hans Christian Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, Copenhagen 1990, p. 126f.

Når nogen siger dig, man kan
Af Æventyr slet ingen Nytte have,
Da le dem ud, og spörg: Kan man
Ei lære her at læse og at stave?
og sig kun så: Min Bror har sagt,
At Digteren i Æventyrets Folder
Langt mere sandt og godt har lagt,
End eders hele kloge Liv indholder;
I har kun Blik for Nytten, om
Den føles kan og vises med en Finger,
Ej for den höie Sandhed, som
Frigjort fra Hverdagslivets Stöv sig svinger;
Men jeg, som læser Æventyr,
Det skal I see, jeg blir en prægtig Fyr!

Læs du kun Æventyr, min søde Dreng,
Helt udenad, og når du gaar i Sæng
Om Aftenen, fortæl da Mor og Gitte
Om Fyrtöj, store Klavs og om den bitte.
Og naar Papa ej lege vil som för,
Så sig til ham: Min lille Fatter, hør
Hvis du tillader, vil jeg forelæse
Historien om den rigtige Prinsesse,
som lugted Ærten med sin fine Næse; –
Og du skal see ham strags i god Kulør.
Naar så du bliver stor og stærk af al den Læsning
Så kommer med Sudostvinds raske Blæsning
Til Hjemmets gamle Kredsliv jeg igjen
Og tar dig med; så skal vi rejse hen
Og læse Æventyr, ej blot på Dansk,
Men på Latin og Græsk og Tysk og Fransk
Og se det store Æventyr, hvis Navn
I Jylland kaldes Kongens Kjøbenhavn.