Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Genganger dækker bl.a. over: Strandvarsel , Helhesten, Gravsoen

Nøgleord:

Genganger, spøgelse, genfærd, dødning, død, sjæl

Beskrivelse af dette motiv: En genganger er et dødt menneskes sjæl, der er vendt tilbage til denne verden eller aldrig forløst fra den ved døden. Det tidlige eventyr "Dødningen" (1830) og senere "Reisekammeraten" (1838) handler om en sådan genganger, der hjælper helten, den unge Johannes, fordi Johannes uselvisk frelste liget fra mishandling.

Eksempel :

Aldrig kunde dog hans gode Hjerte troe en saadan; ja, da han til sidst døde og kom ned i den store Marmorkiste, fik han dog ingen Ro og man siger, han vandrer endnu om paa Jorden, som en usalig Aand, fordi han aldrig fik sin Længsel stillet.

Kommentar til dette tekststed:

Den gode, troskyldige konge i "Et Børne-Eventyr" rejsebogen Skyggebilleder (1831) vil give sin datter bort til den, der kan fortælle ham en løgn, han indser er en løgn. Det lykkes ikke i hans levetid, selvom hele hoffet lagde sig efter løgn, og derfor vandrer han ifølge sagnet om som en usalig ånd. En genganger, der kan forløses ved en uafviselig løgn – og sådan en kan den rejsende Andersen fortælle genfærdet, der pludselig dukker op. Andersen har set et forfærdeligt teaterstykke: "Drei Tage aus dem Leben eines Spielers" af Victor Ducange, og déts fortælling indser den gamle konges genfærd er løgn.