Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Motivet Strandvarsel er en del af: Genganger

N�gleord:

Hav, vand, strand, grænse, død

Beskrivelse af dette motiv:

Et strandvarsel er genfærdet af en druknet, der er skyllet op på stranden. Man kan, ifølge folketroen, møde det på veje langs strande eller på stranden. Strandvarsler er beskrevet i Just Mathias Thieles Danmarks Folkesagn (1843-60), bd. 2, s. 219f (i udgaven udgivet af Rosenkilde og Bagger 1968). Her fremgår det ikke, at strandvarslerne vil begraves, men i de gengivne historier vil strandvarslerne til kirken. I den ene historie på ryggen af et menneske, som i Andersens "Anne Lisbeth". I begge de folkelige fortællinger indgår de særlige kirke-nisser, de såkaldte kirkegrimer, som en modstander til strandvarslet.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.