Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Gud dækker bl.a. over: Helligånden

Se også Allah, Guds Rige, himlen, Guds lys

Beskrivelse af dette motiv: "Gud" er kristendommens gud, som i Andersens øjne er alle menneskers gud. Andersens religiøse tanker var udogmatiske og selvstændige, og han godtog aldrig det mystiske dogme om treenigheden; Gud er for Andersen én, og Helligånden taler han aldrig om. Jesus anså han for et udvalgt menneske.

Eksempel :

»De har Smag, Larsen!« sagde Herskabet, »det er en Gave, der er givet Dem af Vor Herre, ikke af Dem selv!«

Kommentar til dette tekststed: Gud nævnes, og taget på ordet udtrykker teksten her gudfrygtighed og from taknemmelighed for Guds gaver. Imidlertid tjener ordene først og fremmest til at opdrage og ydmyge den dygtige gartner; herskabet vil ikke have, han tror han er noget særligt. Så det er så som så med det "religiøse".