Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Profet, profeti

Nøgleord:

Varsler, tegn, jærtegn

Beskrivelse af dette motiv: Tegn og varsler findes der en del af i H.C. Andersens eventyr og historier. Der er to hovedtyper af varsler, nemlig varsler, der er fremkaldt ved eksperiment, såkaldt divination, (som i Billedbog uden Billeders Første Aften) og varsler, der fremkommer uventet, f.eks. i en drøm.

Eksempel :

Hvad suser og synger i »Store Belt« under Samsø Kyst? Af Søen stiger en Havfrue med tanggrønt Haar, hun spaaer for Bonden: En Prinds skal fødes, der bliver en Konge, mægtig og stor.

Paa Marken, under den blomstrende Hvidtjørn, han fødtes.

Kommentar til dette tekststed: Det er Chr. IV, der fødes, jvf. Just Mathias Thiele: Danmarks Folkesagn (1843-60), bd. 1, s. 53ff; "En havfrues spådom om Christian den Fjerdes fødsel" og "Christian den Fjerdes fødsel", i udgaven udgivet af Rosenkilde og Bagger 1968. Ifølge Thiele er der blot tale om en "tornebusk". Det er altså Andersens tildigtede detalje, at det er en hvidtjørn. Hvidtjørn symboliserer tro, sml. Dødningen.