Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Varsel

N�gleord:

Hellig, syn, vision, indsigt, fremtid, Gud, sandhed

Beskrivelse af dette motiv: Græsk profetes: "talsmand for Gud". Profeter udtaler åbenbaringer.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.