Tekststed fra "De Vises Steen" (1858)

Christendommen viste ham i Bibelen Fortrøstningens Ord om et evigt Liv, men han vilde læse det i sin Bog, og i den saae han Intet.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bibelen
  2. Evigt liv
  3. Religion

N�gleord: Mand, bog, viden, indsigt, afmagt

Kommentar: Den vise mand kan ikke læse sig til tro. En parallel til den forheksede Kay i "Sneedronningen"; Troldsplinten havde gjort ham særdeles skarpsynet (!), men denne kolde rationalitet hjalp ham slet ikke til at begribe troen og forme ordet Evighed.