Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Evighed, Guds Rige, himlen

Beskrivelse af dette motiv: Udødelighed er et hyppigt forekommende motiv i H.C. Andersens eventyr, men kun som sjælens videre liv efter døden. Evigt liv er noget andet, idet det handler om en tilværelse, hvor døden ikke findes.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.