Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Registrerede motiver i dette tekststed

(...) hun havde i Faldet brukket sit ene Been. Hun jamrede høit af Smerte, og bad dem føre hende til sin Hytte, som kun laae et lille Stykke Vei derfra. Johannes greb hende strax i sine Arme, men den Fremmede bad ham at lade hende ligge i Græsset, tog saa en Krukke frem af sin Randsel og forsikkrede at den gjemte en kostbar Salve, der ikke alene strax kunde hele Beenbrudet, men endogsaa gjøre hende det Been langt raskere end det før havde været, men til Belønning forlangte han de tre Riis hun bar i Haanden. Den Gamle stirrede forundret paa ham og mumlede sært med de tandløse Gummer:

»Kold og hvid, varm og rød,
»Kongekrone eller Død« -

og rakte ham de tre Riis. Neppe havde han nu besmurt Benet med sin Undersalve, før den Gamle reiste sig, og forsikkrede at hun endnu aldrig havde været saa let paa det Been før (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Magi
  2. Mirakelmiddel

Nøgleord: Salve, eliksir, magi, gammel kvinde, helbredelse, mirakel, under

Kommentar: Dødningen, Johannes' rejsekammerat, hiver en salve frem til helbredelse af konen, for at han til gengæld får hendes brænderis. Risene bruger han senere til at piske på prinsessen, mens hun endnu er besat, og trolden. Således tilrettelægger gengangeren alting på bedste vis. Han kan se sammenhænge, dødelige ikke kan se, og forudse historiens udvikling. Den helbredende kraft stammer ikke fra salven selv, men fra det hinsidige, de dødes rige, hvorfra gengangeren er kommet.