Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Magi d�kker bl.a. over: Mirakelmiddel, Renselse med vand

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.