Tekststed fra "Ole Lukøie" (1841)

Han løb hen til Vandet, satte sig i en lille Baad der laae; den var malet rød og hvid, Seilene skinnede som Sølv og sex Svaner alle med Guldkroner nede om Halsen og en straalende blaa Stjerne paa Hovedet, trak Baaden forbi de grønne Skove, hvor Træerne fortalte om Røvere og Hexe og Blomsterne om de nydelige smaa Alfer og hvad Sommerfuglene havde fortalt dem.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Alfer
  2. Heks

Nøgleord: Hekse, alfer, natur, fortælling