Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Fe, Nisse, Plante-ånd

N�gleord:

Alf, fe, folketro, overnaturlig

Beskrivelse af dette motiv: Alfer er meget små, overnaturlige væsener, der oftest er knyttet til naturen, i modsætning til f.eks. nisser, der mestendels findes i bygninger. Alfer tilhører skovfolket og modsvarer de græske myters nymfer og satyrer. Eventyret "Rosen-Alfen" har en alf i hovedrollen.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.