Søgeord: august. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-68

Søgningen gav 68 resultater. Nummer 1-50:

A Few Personal Recollections of Hans Christian Andersen. Born April 2, 1805. Died August 4, 1875.

BROWNING, GEORGE, A Few Personal Recollections of Hans Christian Andersen. Born April 2, 1805. Died August 4, 1875. Unwin Brothers, London. 8 pp.
Dateret Arninge Præstegaard, Lolland, 5. aug. - Også offentliggjort i The Argonaut , pp. 274-80.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/443, 1971/643, II-E-2)

Udgivet 5. august 1875
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2   Bibliografi-ID: 1270
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

H. C. Andersens sidste Dage

BØGH, NICOLAJ, H. C. Andersens sidste Dage. Illustreret Tidende XVI 1874-75, pp. 452-53, 456, 464-65. 15.8.1875: pp. 440-42: "Ved H.C. Andersens Død". "H.C.Andersen. Fra Hyttens Ringhed,men med Haabets blik". Tegning af H.C. Andersen paa sit Dødsleie paa Rolighed. Grosserer M.G. Melchiors Landsted 'Rolighed'. H.C. Andersen døde den 4de August 1875. H.C. Andersen i sin Dagligstue paa Rolighed".
s. 453, sidste spalte: Sygdommens hele Charakteer, som nu af Lægerne erklæredes for at være Kræft i Leveren, hvilket Andersen dog aldrig selv fik at vide [Leverkræft].

(Bibliografisk kilde: HCAH II-5, X-A-25)

Udgivet 29. august 1875
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:6   Bibliografi-ID: 1275
[Informationer opdateret d. 3.1.2013]

Hans Christian Andersen

BELL, EDWARD, In Memoriam of Hans Christian Andersen. Died August 4, 1875. I: Aunt Judy's Christmas Volume for 1876. G. Bell, London. Pp. 1-11. Også i 1875 udgaven s. 699.

(Bibliografisk kilde: HCAH, 1875: 1988/2697, 1876: 1980/2707)

Udgivet 1876
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:18   Bibliografi-ID: 1289
[Informationer opdateret d. 27.8.2014]

Tale for H. C. Andersen ved Festen i Tøienhaven den 18de August 1871

MOE, JØRGEN, Tale for H. C. Andersen ved Festen i Tøienhaven den 18de August 1871. I hans: Samlede Skrifter , II. Alb. Cammermeyer, Kristiania. Pp. 302-06.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1877
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:31   Bibliografi-ID: 1307
[Informationer opdateret d. 2.7.2014]

Hans Christian Andersen

BOURNONVILLE, AUGUST, Hans Christian Andersen. I hans: Mit Theaterliv, III / 3: Reiseminder, Reflexioner og biographiske Skizzer. C. A. Reitzel, København. Pp. 249-54.
Cf. bd. III / 1, 1877, pp. 52-55 (om balletten Eventyr i Billeder).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1878
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:38a   Bibliografi-ID: 1318
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Hans Christian Andersen. The Celebrated Writer of Fairy Tales.

Hans Christian Andersen. The Celebrated Writer of Fairy Tales. Born 2d April 1805. Died 4th August 1875. 7 pp.
En pjece til verdensudstillingen i Chicago.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1893
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:114   Bibliografi-ID: 1437
[Informationer opdateret d. 28.2.2012]

Andersen. Zum 4. August

SEMERAU, ALFRED, Andersen. Zum 4. August. Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 2. aug. (pp. 365-68).

Se også nr. 147 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH )

Udgivet 2. august 1900
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:156   Bibliografi-ID: 1504
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Politiken

Politiken 2. apr.: H. C. Andersen Numer.
Indhold: [a:] Georg Brandes, H. C. Andersen. Romanerne om Geniet (optrykt 1910, cf. nr. 310 ndf.); [b:] Emil Hannover, H. C. Andersens Illustratorer; [c:] August Strindberg, Andersen (optrykt 1920, cf. nr. 398 ndf.); [d:] Franske og portugisiske Digtere om H. C. Andersen. Endvidere mindre bidrag af Clemens Petersen, Frederik v. Eeden og George R. Sims, digte af Holger Drachmann og Ludv. Holstein og en fortegnelse, H. C. Andersen paa Teatrene, ved A. Aumont.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-744, A-736b)

Udgivet 2. april 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:267   Bibliografi-ID: 1637
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Ein Brief und ein Gedicht von Hans Christian Andersen

SCHULZ-EULER, CARL FR. (medd.), Ein Brief und ein Gedicht von Hans Christian Andersen. Im Spiegel der Handschrift (Frankfurt a. M.) II, Lieferung 10, [5] pp.
Pp. [1]-[4]: facsimile af brev af 28. dec. 1846 fra HCA til CFS-E og af K. A. Mayers oversættelse af Det døende Barn (in der Onginalhandschrift des Dichters); p. [5]: kommentarer.
[Brevet er til HCAs tyske oversætter Karl August Mayer].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1908
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:297   Bibliografi-ID: 1678
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse.

DOLLERIS, ANDREAS, Michael Rosing. En dansk Digters Livsførelse. Gyldendal, København. Pp. 94-97.
Om HCA's tilstedeværelse ved MR's bryllup med Agnes Dunlop (1863); med hans tale [se nedenfor] og facsimile af dedikationen i hans gave [bfn1231 = brev Brev ], 3. udg. af Eventyr og Historier.
Naar Huus er reist man sætter Krands paa Stangen;
I Brudehuus, der kommer man med Sangen,
Men til at synge er her altfor faa,
Lad mig da frem med Sangens Banner staae,
Det sig udfolde, flaaggre over Bordet.
Tillad! - Nu er det mig, som her har Ordet.
Fra Norge kom den danske Molière ,
Til Sorø knøtter sig hans Hædersnavn;
Fra Norge kom til Melmpomenes Ære
En Tolk for Kunsten ned til Kjøbenhavn ;
Høit Navnet Michael Rossing lød fra Scenen,
Der for hans Slægt groer endnu Laurbærgrenen,
Der end fornemmes Kunstens høie Kald.
I Dag vi bøie Banner for en Skjald,
Den yngste Michael Rossing . Sorø Vang
Hvor Holbergs Lune tumled' sig engang.
hvor Ingemann har sjunget mangen Sang,
hvor Wilster og Carl Bagger tidt
Af Sangens Musa fik en smuk Visit,
Derfra Du synge, glad, i nordisk Tone.
Din Musa er hos Dig - din lille Kone;
Fra Palmeøen, Korsets Ø hun kom;
Dit lille Huus til Slot hun trylle om,
Og kommer der en Dag med Regn og Slud,
i Kjærlighed det Skjønne foldes ud
For Hjertes Solskin svinder hver en Skygge,
Og Lykkens Blomst som en Sanct Hans Urt groer
Henunder Husets Loft. - Nu Held og Lykke!
Velsignet hver som elsker, haaber troer!

Basnæs den 1. August 1863.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:431   Bibliografi-ID: 1872
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa.

LINDBLAD, GÖRAN, August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosa. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. Pp. 37-67.
dvs. : Kapitlet Från Fjärdingen och Svartbäcken, der voterer for en betragtelig HCA-indflydelse i dette Strindberg-værk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1924
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:444   Bibliografi-ID: 1890
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Vom hässlichen Entlein, das eigentlich ein Schwan gewesen war. Zu Andersens 50. Todestage am 4. August

LEINBURG, MATHILDE V., Vom hässlichen Entlein, das eigentlich ein Schwan gewesen war. Zu Andersens 50. Todestage am 4. August. Reclams Universum XLI 1924-25, pp. 968-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-T-10)

Udgivet 4. august 1924
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:450   Bibliografi-ID: 1897
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen i Tekst og Billeder.

LARSEN, KARL, H. C. Andersen i Tekst og Billeder. J. D. Qvist & Co., København. 155 pp.
Anm.: Hans Brix, Nationaltidende (morgen) 19. nov.; Hartvig Frisch, Social-Demokraten 8. dec.; Sv. Gundel, Jyllands-Posten 16. feb. 1926; Niels Gyde, Fyns Venstreblad 3. dec.; August Gyldenborg, Verden og Vi pp. 24-25; H. G. Olrik, Politiken 13. apr. 1926 (hertil et indlæg af H. B. [Hans Brix], Nationaltidende (aften) s. d., besvaret af HGO 17. apr. og uddybet af HB 19. apr.); Paul V. Rubow, Berlingske Tidende (morgen) 22. dec. (hertil et indlæg af KL, Berlingske Tidende (aften) 16. jan. 1926, besvaret af PVR s. d.); V. W. [Wanscher], Politiken 22. nov.; l-n., Fyns Tidende 24. nov.
"Striden om Prof. Karl Larsens Forfatterhonorar" [adskillige avisartikler i marts 1926.] - Cf. nr. 483 ndf. - Tysk udgave, se nr. 523 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:470   Bibliografi-ID: 1921
[Informationer opdateret d. 31.8.2012]

Hans Christian Andersen. Zur fünfzigsten Wiederkehr seines Todestages am 4. August.

Weill, Erwin, "Hans Christian Andersen. Zur fünfzigsten Wiederkehr seines Todes tages am 4. August". Radio Wien nr. 42, 2.-8.8.1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. august 1925
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1644   Bibliografi-ID: 12666
[Informationer opdateret d. 23.6.2016]

Vom alten Andersen. Zu des Märchendichters 50. Todestag am 4. August

LEINBURG, MATHILDE V., Vom alten Andersen. Zu des Märchendichters 50. Todestag am 4. August. Illustrierte Zeitung CLXV (jul.-dec.), p. 180.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. august 1925
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:479   Bibliografi-ID: 1931
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Dannelsen af et H. C. Andersen-Selskab

HOLBECK, H. ST., Dannelsen af et H. C. Andersen-Selskab. Politiken 12. aug. Kommentar hertil: Interview med Professor Karl Larsen, Berlingske Tidende, aug. 1925. - Hertil: "Skal Carlsbergfondets Penge gaa til H.C. Andersen-Sagen. Carlsbergfondet vil lade sine Gaver gaa til Provinsen, naar Københavnerne ikke vil have dem! En Mulighed som H.C. Andersen-Samfundet burde prøve? Odense Avis, 4.9.1925. Nordlyset, New York, 25de Marts 1926. Omfattende udklipssamling fra august 1925.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. august 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:506   Bibliografi-ID: 1959
[Informationer opdateret d. 17.8.2012]

Fra H. C. Andersens sidste Tid

GYLDENBORG, AUGUST, Fra H. C. Andersens sidste Tid. Verden og Vi XVI, nr. 6, pp. 7-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:528   Bibliografi-ID: 1986
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Hvorledes saa H. C. Andersen ud?

GYLDENBORG, AUGUST, Hvorledes saa H. C. Andersen ud? Nationaltidende (søndag) 24. jan., pp. 10-11, 16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. januar 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:542   Bibliografi-ID: 2002
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Et Brev fra H. C. Andersen til Carit Etlar

Et Brev fra H. C. Andersen til Carit Etlar. Gads danske Magasin XX, p. 54.
Dateret 8. aug. 1838. [skal være 18. august Brev / HCAC ]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/275)

Udgivet 8. august 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:537   Bibliografi-ID: 1995
[Informationer opdateret d. 19.11.2014]

Som Samtiden saa ham -

GYLDENBORG, AUGUST, Som Samtiden saa ham -. Verden og Vi XVII, nr. 19, pp. 5-7.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:562   Bibliografi-ID: 2026
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen og Kvinderne

GYLDENBORG, AUGUST, H. C. Andersen og Kvinderne. Nationaltidende (søndag) 24. jul., pp. 10-11, 14-15.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-53)

Udgivet 24. juli 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:571   Bibliografi-ID: 2036
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Eventyr og Historier

Eventyr og Historier , I-II. Illustreret af VILHELM PEDERSEN. Med Forord af EDVARD BRANDES. Gyldendal, København. XVI, 334; 353 pp.
Kunstudgave, udsendt i 16 hefter (1929-30). - Forordet (Personlighed og Værk, I pp. III-XV) optrykt 1968 (nr. 2223 ndf.); en kortere version blev oprindelig offentliggjort i Politiken 14. jul. 1929 (nr. 634 ovf.); artikel i anledning af udgivelsen af det første hæfte: Berlingske Tidende (morgen) 28.8.1929 og 30. August 1929. Dagens Nyheder, 28.8.1929: Det var Ernst Bojesens Bedrift at han opdagede Forskellen mellem Vilhelm Pedersens Billeder i den haarde, haandværksmæssige gengivelse, som for en menneskealder siden var i Brug og de yndige Originaler, der for største Delen stadig var bevarede - i Odense-Museet.
Løgstør Avis, 29.8.1929; Nationaltidende, 28.8.1929; Næstved Avis, 6.9.1929; Ringsted Folketidende, 3.9.1929; Sydsjællands Venstreblad, 6.9.1929; Vejle Amts Folkeblad, 35.7.1930; Aarhus Amtstidende, 30.8.1929;

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/303)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:656   Bibliografi-ID: 2136
[Informationer opdateret d. 19.4.2017]

H. C. Andersen og Charles Dickens

GYLDENBORG, AUGUST, H. C. Andersen og Charles Dickens. Verden og Vi XX, nr. 13, pp. 5-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:679   Bibliografi-ID: 2162
[Informationer opdateret d. 28.5.2013]

H. C. Andersens Stambog

GYLDENBORG, AUGUST, H. C. Andersens Stambog. Tidens Kvinder VIII, nr. 13, pp. 4-5.
Smst. p. 3 en række billeder af Digteren som Privatmand i den Melchiorske Familiekreds og p. 15 nogle sjældne og værdifulde Minder om HCA. Blandt de p. 15 gengivne sjældne og værdifulde Minder er en facsimile af et brev af 11.4.1874 til Louise Melchior. Samme artikel tidligere trykt i Søndag 17.4.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:680   Bibliografi-ID: 2163
[Informationer opdateret d. 16.4.2015]

August Strindberg og H. C. Andersen.

BØRGE, VAGN, August Strindberg og H. C. Andersen. Levin & Munksgaard, København. 146 pp.
Anm.: Holger Ahlenius, Fronten , 1:3, 1931, p. 10; Carl Björkman, Nya Dagligt Allehanda 21. mar.; Anton Blanck, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 2. jul.; C.-A. B. [Bolander], Dagens Nyheter 9. mar.; H. B. [Hans Brix], Nationaltidende (morgen) 6. mar.; Sven Rinman, Studiekamraten XIII, pp. 245-46; Paul V. Rubow, Politiken 16. mar.; Harald Schiller, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 9. mar.; Algot Werin, Ord och Bild XLI 1932, pp. 173-75. - Tysk oversættelse, se nr. 867 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1931
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:776   Bibliografi-ID: 2265
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

[H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen; [III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:]

TOPSØE-JENSEN, H. G. (medd. & komm.), [H. C. Andersen og Hertuginden af Augustenborg, I:] Interessant Fund af H. C. Andersen Manuskripter; [II:] Ukendte Digte af H. C. Andersen,
Bout rimé over temaet "Jenny Lind", dateret 31 August 1844.

Forstyrret i Hoved var Mand og Muus
Alle vilde hen i Thalias Huus
De vare hinanden færdig at myrde.
Ingen var Nogen en trofast Hyrde.
Ikke heller, hvorledes det gik eller slap.
Alle vilde nyde den store Lykke
At høre Sangens det udvalgte Smykke,
Der hævedes saa i Blad og i Post.
Man vidste det ei var Hverdags Kost.
Ja, Gud bevar'os, hvor det blev en Aften
Man revned' reent af Begeistrings Saften.
Med blomster og Bravo,man sagde Tak.
Og hjemme ved Theen blev der en Snak.

Impromptu paa det kongelige Dampskib Kiel, da Maanen stod op over Nordsøen.
See hist et glødende Hjerte Staae,
I Bølgerne fik det jo Daaben.
Men her de levende Hjerter slaae,
Hjerter i Danmarks Vaaben.

[III:] H. C. Andersens ukendte Breve til Augustenborg; [IV:] H. C. Andersen fik Fornemmelsen af Tyskheden; [V:] H. C. Andersen skriver: En Lykkestjerne staar over mig og mine Skrifter. Berlingske Tidende (søndag) 10., 17. og 24. nov. samt 1. og 8. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-484)

Udgivet 24. november 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:899   Bibliografi-ID: 2411
[Informationer opdateret d. 17.4.2013]

H. C. Andersens Stambog

GYLDENBORG, AUGUST, H. C. Andersens Stambog. Juleroser , pp. [20]-[26]. - Anm.: Fyns Stiftstidende, 3.12.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1089   Bibliografi-ID: 2638
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Fra H. C. Andersens Stambog

GYLDENBORG, AUGUST, Fra H. C. Andersens Stambog. Ekstrabladet 31. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1097   Bibliografi-ID: 2649
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

H. C. Andersen og Vilhelmsborg

SCHMIDT, AUGUST F., H. C. Andersen og Vilhelmsborg. Aarhus Amtstidende 11. okt.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. oktober 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1181   Bibliografi-ID: 2743
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

H. C. Andersens Norgesreise 1871

SVANHOLM, CHR., H. C. Andersens Norgesreise 1871. Anderseniana 2. rk. I:3, pp. 189-228.
Pp. 201-27: H. C. Andersens Dagbog. Fra 3. August til 26. Oktober [ dvs. : August] 1871; pp. 217-23: referat af HCA-festen 18. aug., fra Morgenbladet 20. aug. 1871.
s. 224 Svanholm offentliggør for første gang H.C. Andersens tekst: Et Blad, skrevet i Norge.
Se også nr. 1273 , 1274 og 1274a ovf. - Anm.: Nationaltidende 16.1.1950; jp.: "Hvorledes H.C. Andersen besejrede Troldungerne fra Dovre og fik dem til at ta' Benene ned af Bordet", Bornholms Avis og Amtstidende, 8.2.1950 og Svendborg Amtstidende, 3.2.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1317
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 2907
[Informationer opdateret d. 4.4.2016]

Hans Christian Andersen's Own Fairy Tale

PEATTIE, DONALD & LOUISE, Hans Christian Andersen's Own Fairy Tale. Reader's Digest LX:5, pp. 73-76.
Reader's Digest February 1949: Roger William Riis: Welcome to Denmark ... Denmark's most beloved hero, Hans Christian Andersen ...

På tysk i Das Beste V:7, pp. 69-73. - Optrykt 1954 (nr. 1495 ndf.). Dansk oversættelse: H. C. Andersen - uden Danny Kaye. Det Bedste , 7:7, 1952, pp. 19-22. - Norsk oversættelse: Eventyret om H.C. Andersen. Det Beste, Oslo, Juli 1952.
Optrykt uden forfatterangivelse: H. C. Andersens eget eventyr. Smst. , 30:8, 1975, pp. 12-16.

Immortal Prince of Fairy Tales. As children begged for more stories, Hans Christian Andersen won universal love. Readers Digest, pp 113-16, August 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/125, no: 1953/46)

Udgivet 1949
Sprog: dansk, engelsk, norsk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1423   Bibliografi-ID: 3031
[Informationer opdateret d. 19.10.2017]

H. C. Andersens sidste Dage.

PORTMAN, ARNE, H. C. Andersens sidste Dage. Preben Witt, København. 65 pp.
Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 20. dec.; Zak, Ekstrabladet, 18.12.1952; J. B.-J. [Jørgen Budtz-Jørgensen], Nationaltidende 22. dec.; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 10. feb. 1953; J. K. [Jens Kruuse], Jyllands-Posten 30. dec.
I følge Portmann p. 17 var den læge, der udfærdigede HCAs dødsattest, ørelægen Vilhelm Meyer, der boede lige ved "Rolighed" - og var familien Melchiors læge - idet Collin og Hornemann var på sommerferie i netop de sidste uger (hhv. Ellekilde og Hornbæk). Han giver dog ingen kildeoplysning! men siger, at dødsattesten er forsvundet fra Rigsarkivet og hverken findes på KB eller i HCAH.

Imidlertid findes i Begravelsesvæsnets Protokol for 1875 under Nr. 3409 følgende antegning: "Onsdagen d. 11. August Kl. 12 begraves Conferentsraad Hans Christian Andersen, 70 Aar gl. , Bopæl: Gl. Kalkbrænderivej 4, død d. 4. August af Leversvulst. Ugift. Fra Frue Kirke til Frelsers Nørre, Ass. Kgd." [Leverkræft]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/21)

Udgivet 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1413   Bibliografi-ID: 3020
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

H.C. Andersen i Samuel Goldwyns gendigtning.

'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning. De mange artikler i anledning af Sam Goldwyns HCA-film - samt af hovedrolleindehaveren Danny Kayes besøg i Danmark og i HCA's seng - er ladt ude af betragtning. Blot henvises til Den Gyldenblonde [ dvs. : Povl Sabroe], 'Skyggen'. Eventyr af H. C. Andersen i meget aktuel gendigtning, Politiken 27. nov. 'Skarp protest mod Danny Kaye i Odense', Politiken 23. og 24.7.1952. - Leder: "Ministeriet for uvedkommende anliggender", Politiken, 25. april 1952. -
John Gower: Danny Kaye Meets Miss Jeanmaire. Playing one of the world's finest storytellers, Danny Kaye teams up with one of the world's most glamorous dancers. Illustrated London, 20. dec. 1952.
Renée Jeanmaire: J'adore mon metier et la bonne cuisine. Voir, 21 Janvier 1952. Satire: "Dagens Jonas", Social-Demokraten, 18.3.1952. Is Danny Kaye Going too Far? The Clowning that upset the Danes, Illustrated London, 16. august 1952.
Programhefte, til selve filmen: Engelsk: Samuel Goldwyn presents Hans Christian Andersen color by Technicolor. upag. [20 s]
Dansk: Samuel Goldwyn's H.C. Andersen. Danny Kaye, Farley Granger og Jeanmaire i H.C. Andersen. Et eventyr i Technicolor om verdens største eventyrdigter. s. 2-7: Handlingen. s. 8-9: Balletten "Den lille Havfrue". s. 10: Jeanmaire. s. 11: Wonderful Copenhagen.
Niels Nørlund: Amerika-Blade. Om Jean Hersholts arbejde med Samuel Goldwyn. Berlingske Aftenavis, 23.6.1952.
Lille H.C. A.-Slægtn.ing. Som nyeste trumf har han engageret en "slægtning af H.C. Andersen til at medvirke i filmen. Det er den 8-aarige blonde Lonnie Burr fra Pasadena, ... sønnesøn af Karl Einer Andersen, der var født i Odense, og som paastaas at have været H.C. Andersens Fætter. Nationaltidende, 6.5.1952.
Jean Hersholt: Send Topsøe Jensen til Hollywood. Goldwyn har i en presseerklæring tilbudt at betale alle rejseudgifter for en eller anden asvarlig dansk autoritet, som paa Danmarks vegne kunne komme over og tage stilling til H.C. Andersen-filmen, naar den er færdigoptaget. Topsøe takkede nej ti.l Hersholts forslag. Politiken,

(Bibliografisk kilde: artikler og film HCAH)

Udgivet 27. november 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1441   Bibliografi-ID: 3050
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

Catalog of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen: Original Manuscripts, Letters, First Editions, Presentation Copies, and Related Materials.

Catalog of the Jean Hersholt Collection of Hans Christian Andersen: Original Manuscripts, Letters, First Editions, Presentation Copies, and Related Materials. The Library of Congress, Washington. [viii], 97 pp., 4 pl.
Indledning af Frederick R. Goff p. [vii]: The present catalog represents substantially the results of Mr. Hersholt's own cataloging of his collection [..]. - Indeholder to artikler af JH: Hans Christian Andersen's First Book, pp. 21-22 (oprindelig offentliggjort 1950, cf. nr. 1344 ovf.), og Andersen's First Fairy Tales, pp. 24-27. Omtalt i flere danske aviser: Udstilling i Harvard. Kongressen kranser -! Udstililng i Amerikas Rigsdag. august 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/98)

Udgivet 1954
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1486   Bibliografi-ID: 3103
[Informationer opdateret d. 24.5.2017]

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work.

A Book on the Danish Writer Hans Christian Andersen, his Life and Work. Published on the 150th Anniversary of his Birth. Det Berlingske Bogtrykkeri, Copenhagen. 220 pp.
Udgivet i samarbejde med Statsministeriet af Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet under redaktion af Svend Dahl og H. G. Topsøe-Jensen. Oversat af W. Glyn Jones. - Indhold: [a:] Julius Bomholt, Introduction, pp. 9-11; [b:] Svend Larsen, The Life of Hans Christian Andersen, pp. 13-95; [c:] Paul V. Rubow, Idea and Form in Hans Christian Andersen's Fairy Tales, pp. 97-135; [d:] Erik Dal, Hans Christian Andersen i Eighty Languages, pp. 137-206; [e:] Cai M. Woel, Hans Christian Andersen as an Example for Writers, pp. 207-20. - a) Cf. nr. 1604 ndf. - c) Cf. (noten til) nr. 535 ovf. d) Cf. nr. 1566 ndf. - Cf. nr. 1561 , 1581 og 1582 ndf. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 5. apr.; Aa. K. [Aage Kabell], Information 20. maj; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 29. maj; Bookman [ dvs. : Kai Friis Møller], Politiken 4. apr. - The Scotsman 2.4.1955; H.A.W., Trenton Sunday Times-Advertiser, August 28, 1955; Omaha World-Herald, Aug 7, 1955; Thor J. Beck, Books Abroad, 30, p. 90. 1956. - Japansk oversættelse: Anderusen kenkyu , ved Rikuyo Watanabe, Koyo shobo, Tokyo 1970 (263 pp.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/51)

Udgivet 1955
Sprog: engelsk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1558   Bibliografi-ID: 3180
[Informationer opdateret d. 16.8.2017]

Hans Christian Andersen 2. April 1805-4. August 1875

WINTHER, CHRISTIAN, Hans Christian Andersen 2. April 1805-4. August 1875. Ausblick VI, pp. 17-18.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1672   Bibliografi-ID: 3295
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

På fynske Herregårde. Foredrag på Glorup 13. august 1950 ved H. C. Andersen-Samfundets 25 års jubilæum

TOPSØE-JENSEN, H., På fynske Herregårde. Foredrag på Glorup 13. august 1950 ved H. C. Andersen-Samfundets 25 års jubilæum. Anderseniana 2. rk. III:1, pp. 149-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. august 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1667   Bibliografi-ID: 3290
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Samlede Eventyr

Samlede Eventyr , I-III. Indledning [af] ERLING NIELSEN. Illustrationer [af] VILHELM PEDERSEN og LORENZ FRØLICH. Hans Reitzel, København. 384; 384; 376 pp.
Indledning I pp. 9-26; noter af Henning Fonsmark I pp. 380 ff, II pp. 379 ff, III pp. 370 ff. - Anm.: P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 6. jun.; Horsens Folkeblad, 23.4.1959; Peter P. Rohde, Information 27. jun.; Ion, Kvällsposten, 9 august 1958; Politiken, 3.4.1959; Aalborg Stiftstidende, 2.4.1961; - Cf. nr. 1878 ndf. - 2. opl., betitlet Samlede Eventyr og Historier , 1961. - Også udsendt i Norge (Cappelen, Oslo 1958 og 1961).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/40)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1853   Bibliografi-ID: 3501
[Informationer opdateret d. 30.5.2013]

H. C. Andersen, August Bournonville og Jenny Lind. Belyst ved Breve, Dedikationer, Tilegnelser, Digte, Citater, Stambogsblade, Billeder og lignende

TUXEN, HENRY, H. C. Andersen, August Bournonville og Jenny Lind. Belyst ved Breve, Dedikationer, Tilegnelser, Digte, Citater, Stambogsblade, Billeder og lignende. Anderseniana 2. rk. IV:2 1958-59, pp. 122-64. - An.: Fyns Tidende, 22. marts 1959.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1958
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1871   Bibliografi-ID: 3521
[Informationer opdateret d. 15.5.2012]

En å - en by - en digter. En vandring med H. C. Andersen.

DRESLOV, AKSEL, En å - en by - en digter. En vandring med H. C. Andersen. Skandinavisk Bogforlag, [Odense]. 151 pp.
Med tegninger af William Hansen og fotografier af E. Christoffersen og Herman Madsen. - Engelsk oversættelse: A River - A Town - A Poet. A Walk Together With Hans Christian Andersen. 149 pp. - Anm.: K.Chr., Aalborg Stiftstidende, 1.12.1961; Kai Flor, Berlingske Tidende 2. okt.; F. N. [Frederik Nielsen], Aktuelt 18. sep.; J. S.-J. [Søltoft-Jensen], Dagens Nyheder 28. aug.; V.F., Sorø Tidende, 23. august 1961.

(Bibliografisk kilde: eng: HCAH 1968/4)

Udgivet 1961
Sprog: dansk, engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1948   Bibliografi-ID: 3617
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

August Blanche et H. C. Andersen

MANTION, GÉRARD, August Blanche et H. C. Andersen. Études Germaniques XVI, pp. 384-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: fransk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1966   Bibliografi-ID: 3636
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Den ældre H. C. Andersen og 'det nye'

SCHWARZENBERGER, GERHART, Den ældre H. C. Andersen og 'det nye'. Danske Studier , pp. 17-47.
[..] et foredrag, som - i forkortet form - blev holdt på den 2. internationale germanistkongres i København den 25. august 1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. august 1962
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2009   Bibliografi-ID: 3684
[Informationer opdateret d. 24.5.2013]

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75.

H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75. Ved JONAS COLLIN. August Bang, København. [8], IV, 231 pp., 5 pl. (Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, V.)
Fotografisk optryk af nr. 268 ovf. - Anm.: Rasmus Dreyer, Dannevirke 7. nov.; Flemming Everfelt, Børsen 27. okt.; Carl Hermansen, Kristeligt Dagblad 3. dec.; K. H. [Kristian Hvidt], Berlingske Tidende 5. nov.; ESM [E. Schelde Møller], Aktuelt 28. okt.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 20. nov.

Se også nr. 2023 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2143   Bibliografi-ID: 3838
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Romantische Harzreisen

Romantische Harzreisen . Reiseaufzeichnungen von Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine und Hans Christian Andersen mit 12 Stahlstichen von Ludwig Richter. Herausgegeben von Rolf Denecke. August Lax, Hildesheim 1969. 110 pp., 12 pl. - Indledning pp. 7-13. HCA, Reiseschatten 1831, pp. 84-110. - Tekstuddrag fra denne publikation er meddelt i nr. 70 ndf.
Udgivet 1969
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:5   Bibliografi-ID: 3987
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Hans Christian Andersens Beziehungen zu Franz Grillparzer und Wien

Straubinger, O. Paul, Hans Christian Andersens Beziehungen zu Franz Grillparzer und Wien. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft , 3. Folge, 8, 1970, pp. 131-42. - Gunther Martin: "Der Stephansturm trug eine spitze Mütze", Hans Christian Andersen in Wien - Bei Grillparzer in der Jonannesgasse, Wiener Zeitung 8. August 1970.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:101   Bibliografi-ID: 4083
[Informationer opdateret d. 18.12.2013]

Mit Livs Eventyr

Mit Livs Eventyr , I-II. Revideret Tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen. Med Noter af H. G. Olrik og Udgiveren. 2. udg. Gyldendal, København 1975. 511 / 32; 570 / 32 pp. / pl. - Fotografisk optryk af 1951-udg. (AaJ nr. 1370) med tilføjelse af illustrationsmaterialet (plancherne). - Cf. Elias Bredsdorff, Hans livs eventyr, Bogklubben (Gyldendals Bogklub's medlemsblad), nr. 107, august 1975, pp. 18-23. - Anm.: Svend Kragh-Jacobsen, Berlingske Tidende, 5.8.1975; Bent Mohn, Politiken 2.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:323   Bibliografi-ID: 4305
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Mori _gai no Sokky_shi-jin

Kinji, Shimada, Mori _gai no Sokky_shi-jin. I hans: Nihon ni okeru gaikoku bungaku , I. Asahi-shinbunsha, Tokyo 1975. Pp. 257-81. - Oprindelig offentliggjort i tidsskriftet Hon'yaku bungaku , august 1951.
Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:350   Bibliografi-ID: 4332
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

100 Years After His Death: Hans Christian Andersen

Fleisher, Frederic, 100 Years After His Death: Hans Christian Andersen. Scanorama. The Magazine of SAS , august-september 1975, pp. 26-27. - Efterfulgt af en oversættelse ved Nancy Maze af Sommerfuglen (p. 28).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/28)

Udgivet 1975
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:382   Bibliografi-ID: 4364
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Wie was Andersen?

Bomans, Godfried, Wie was Andersen? I hans: Facetten. Nieuwe buitelingen I . Elsevier, Amsterdam/Brussel 1975. Pp. 25-32. - 1. udg., 1955, med afvigende titel.
Das häßliche Entlein Andersen. Ein Dichter lebt seine eigene Biographie - Auch sein Leben ein Märchen. Rheinischer Merkur, Koblenz, 3. august 1956.

(Bibliografisk kilde: HCAH: tysk artikel)


Søgeord: august. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-68