Fra bibliografierne

Litteraturbilleder. Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen

Litteraturbilleder. Æstetiske udflugter i litteraturen fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen. 160 sider, m. bibliografi til de enkelte kapitler. Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures Vol. 18. Odense Universitetsforlag, Odense 1988.
(Rummer kapitlerne: "Skygger. Det skjulte sprog i Søren Kierkegaards Gjentagelsen", "Andersens anden revolution" [uændret optryk fra Anderseniana 1985-86, dog m. udeladelse af tysk resumé], "Symbolismens rødder i realismen", "Ild og stof. Perspektiver i Tom Kristensens prosaekspressionisme" [let red. optryk fra Danske Studier 1982], "Fortællingens veje. Et rids af Karen Blixens æstetik"). - Anm.: Laus Strandby Nielsen, Fyens Stiftstidende, 13.9.1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1988
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 5637
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]