Fra bibliografierne

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette. Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkeri. (Kong Frederik den Sjette. Gud gav ham mange Aar).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, Dato og Aar ikke angivet. (Saml. Skr. XII, 115 med Oplysningen: Musik af J. P. E. Hartmann). Sunget 31. 7. 1845 i Skanderborg.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/271, XXI-c-5)

Udgivet 31. juli 1845
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:478
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 474
[Informationer opdateret d. 7.3.2012]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post