Fra bibliografierne

Iflg. Hr. Berggreens Anmodning i Nr. 8 af 'Musikalsk Tidende'

hidstte vi fra benvnte Blad flgende Svar paa Hr. H.C. Andersens Erklring (vide Kbhposten Nr. 69). "Havde jeg kjendt Hr. Andersens Digt: 'Tanker ved en ituslagen Jydepoote' og dets Historie, frend jeg hrte det fremsagt paa Theatret som Melodrama, kunde det visselig ikke vre faldet mig ind at tillgge Forf. den Intention, at have villet parodiere ehlenschlgers Digt: 'Guldhornene', om ogsaa disse mod Slutningen forekommende Linier: 'Et Sekel gaaer - ' ved en fjern, Digteren ubevidst, maaskee af en dunkel Reminiscents opstaaet Allusion til Guldhornenes Historie, kunde have vakt Tanken hos mig om det ehlenschlgerske Digt. Men nu hrer jeg Hr. Andersens Digt - der allerede er skrevet 1827 og er en Parodi paa de i siin Tid udkomne 'Gravblomster', hvis mange Svulstigheder gjre denne Parodi ligesaa uskyldig, som hensigtsmssig - for frste Gang paa Hr. Sahlertz's Aftenunderholdning, og som Melodrama. .... Kjbenhavnsposten, 18. Marts 1836.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-728i)

Udgivet 18. marts 1836
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16502
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]