Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Hees, Annelies van, Incest in de letterkunde. I: Michel Thys & Rudi Vermote (red.), Trauma en taboe. Psychoanalytische beschouwingen over incest. Garant, Leuven/Apeldoorn 1995. Pp. 117-41. - Om HCA-eventyr pp. 125-40 (Dynd-Kongens Datter pp. 125-29, Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre pp. 129-32, Venskabs-Pagten pp. 132-39).

(Bibliografisk kilde: HCAH)