Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Bøger og bidrag til bøger

Anon., Levensschets van den beroemden deenschen dichter Johannes Christian Andersen. I: Nieuwe Keur van nuttige en aangename Mengelingen. J. C. van Kesteren, Amsterdam 1838. Pp. 291-316.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/382)

Andersen, Jens Kr., Bellman og de danske guldalderdigtere. En studie i litterær reception. Danmarks Universitetsforlag, København 1996. Pp. 38-41. (Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark, 1.)
Andersson, Henrik, Flemming Conrad, Per Dahl & Jørgen Hunosøe, Udgivelse af danske litterære tekster efter 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1996. Pp. 51-54.
Appel, Vibeke & Viggo Hjørnager Pedersen, Syntaksen i H. C. Andersens eventyr - i originalen og i engelsk oversættelse. I: Peter Florentsen (red.), Oversættelse af litteratur. Center for Oversættelsesvidenskab/Københavns Universitet, København 1995. Pp. 127-45. (DAO/Danske Afhandlinger om Oversættelse, 6.)
Auken, Sune, Bybillede med fantast. H. C. Andersens 'Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og [18]29'. I: Marianne Barlyng & Søren Schou (red.), Københavnerromaner. Borgen, København 1996. Pp. 45-57. (Urbanitet & Æstetik.)