Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Lo spettro / Il compagno di viaggio. Overs. af Bruno Berni. Biblioteca del Vascello, Rom 1993. 93 pp. - Efterskrift pp. 87-92.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/349)

De to Baronesser. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Erik Dal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 1997. 294 pp. (Danske Klassikere.) - Efterskrift pp. 231-70; noter pp. 271-92. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 23.5.1997:Erik H. Madsen, Standard, okt-nov. 1997; Bent Mohn, Politiken 30.4.1997. - Ny udg., 2004 10998

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Samlede Eventyr og Historier. Jubilæumsudgaven. 3. udg. Bogklubben 12 Bøger, København 1995. 1030 pp. - Efterskrift af Erik Dal pp. 1023-27. - 2. udg., 1992.
Sämtliche Märchen in zwei Bänden. Aus dem Dänischen von Thyra Dohrenburg. 6. Aufl. Düsseldorf/Zürich, 1996. 749, 806 pp. - II: efterskrift pp. 715-40 og noter pp. 741-93 af Heinrich Detering. - Nyt opl., 2005.
Foromtale: Das Fabeltier als Zwitterwesen, Göttinger Tageblatt, 18.12.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/135)

Verden er mit Hjem. På rejse med H. C. Andersen. En montage af Niels Birger Wamberg. Sesam, København 1995. 327 pp. - Forord pp. 5-6; bogens tekstbasis er dagbøgerne.