Dato: 15. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Conradines Lyst ved Slagelse den 15 August 1864.

Kjre Fru Ortved!

Allerede et Par Gange iaar er jeg paa Jernbanen jaget forbi Roeskilde, Tankerne have aflagt Besg, men derved eer det blevet. Medens Hartmanns ere derude vilde jeg jo helst komme, og jeg veed jo at De, kjre Fru Ortved og Deres Mand, altid saa velvilligt og hjerteligt modtage mig, men man kan ogsaa plage sine Venner, og i hvor gjerne man modtager dog komme til Uleilighed, dette har jeg de tidligere Gange jeg tog forbi, frygtet for, da jeg hrte at De havde Besg. Nu veed jeg ikke om det samme endnu er Tilfldet, men denne Gang vil jeg dog tillade mig at sprge derom. / ligesaa tildsfuldt og ligefrem jeg gjr det, haaber jeg De vil svare mig. Har De og Deres Mand Plads til mig? Har De ikke, da tager jeg ind i "Prindsen" og Veien derfra er da ikke saa lang til Besg, men helst er jeg jo hos Dem. Jeg er for ieblikket hos Komtesserne Moltke paa Konradinelyst, en nydelig Eiendom i idyllisk Natur, med Skove og Lunde; jeg bliver her til Fredag Formiddag og gaaer da over Sor med Middags Toget. Faaer jeg nu Brev fra Dem, kjre Fru Ortved, da send det saaledes at jeg til Torsdag kan have det her, Posten faae vi om Aftenen, og Breve adresseres til "Konradine Lyst ved Slagelse", da indtrffer jeg i Roeskilde, og hos Dem, med Middagstoget som er der Fredag Eftermiddag, Tiden veed De bedre end jeg. Tre hele Dage vilde jeg gjerne blive, dersom De have Plads til mig, men er det Dem bedre en anden Tid og Hartmanns endnu blive nogle Uger i Roeskilde, da udstter jeg Besget og gaaer denne Gange lige tl Kjbenhavn for derfra i en anden Uge at gjre Udflugten. I alle Tilflde, et par Ord fra Dem, kjre Fru Ortved, erholder jeg jo, og som sagt, aabent og ligefrem om De kan have mig eller jeg srger for mig selv ude i Byen.

Deers hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 325-27)