"Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,)" [Danish title] is number 1896 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 396 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 381.

"Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,)" [Danish title] was first published 1840.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 381:

Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste Møde d. 9. Juli 1840. (Kjender Du den store Bog).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Trykkested eller Bogtrykker. Mel. ikke anført. (Saml. Skr. XII, 196).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/273)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

In modern Danish on p. 491 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google