Vor tid er Eventyrets Tid


Sætningen står fremhævet som en slags motto i begyndelsen af historien "Dryaden", der udkom som selvstændig publikation i 1868, og som bygger på Andersens besøg året før på Verdensudstillingen i Paris. Teksten er et sent - og moderne - modstykke til "Den lille Havfrue" (fra 1837). Den anførte sætning er en slags programerklæring fra Andersens side, et håndslag til moderniteten - selv om historien i sig selv rummer væsentligt mere pessimistiske toner, end denne programerklæring lægger op til. Let varieret gentages sætningen til allersidst i historien: "Det er Altsammen skeet og oplevet. Vi saae det selv, i Udstillings-Tiden i Paris 1867, i vor Tid, i Eventyrets store vidunderlige Tid".