Vor Herre giver os Nødderne, men han knækker dem ikke for os!


Citatet om nødderne er fra den store historie Iisjomfruen (1861). Hovedpersonen Rudy er netop blevet indbudt til at besøge Mølleren og – ikke mindst – hans datter Babette.

Det var et godt Tilbud for Rudy, Lykken var med ham, som den altid er med Den, der stoler paa sig selv og husker paa: Vor Herre giver os Nødderne, men han knækker dem ikke for os!

Citatet om Guds "nødder", dvs. gaver, til menneskene, er et gammelt italiensk ordsprog. Hos Andersen udtrykker det tro på det guddommelige forsyn og lægger samtidig vægt på, at det ikke er nok at man gives muligheder, hvis man forholder sig passivt. Man skal aktivt udnytte dem, række ud efter og tage imod Guds gaver.