Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

N�gleord:

Drøm, Bibel, Israel, Gud, engle, jødedom, Palæstina

Beskrivelse af dette motiv:

Jakobsstigen er den stige, den israelitiske patriark Jakob ser i en drøm i 1. Mosebog 28.10-15. Der går engle op og ned ad stigen, og Gud stiger ned til Jakob og lover ham sin hjælp.

Jakob er den yngste patriarkerne, søn af Isak og Rebekka, tvillingebror til Esau. Han er far til de 12 sønner, der gav Israels stammer navne. Han får tilnavnet Israel (i 1. Mosebog 32), fordi han havde kæmpet med Gud og sejret.

Oversigt