Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� At dø og stige til himmels

N�gleord:

Død, liv efter døden, sjæl

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.