Tekststed fra "Hvad gamle Johanne fortalte" (1872)

Registrerede motiver i dette tekststed

Og Vor Herre vilde det, at han skulde leve. Men op og ned var det med Sundhed og Sind.

(...)

»Du har ikke Troen,« sagde hun, »og have vi ikke Vor Herre, hvad have vi saa! – Du skulde dog gaae til Alters!« sagde hun, »Du har nok ikke været der siden din Confirmation.«

»Ja, hvad kan det hjelpe!« sagde han.

»Siger Du det og troer saadant, saa lad det være! uvillig Gjest seer Herren ikke ved sit Bord. Tænk dog paa din Moder og din Barndomstid! Du var dengang en rar, from Dreng. Maa jeg læse en Psalme for Dig!«

»Hvad kan det hjelpe!« sagde han.

»Den trøster altid mig!« svarede hun.

»Johanne, Du er nok bleven en af de Hellige!« og han saae paa hende med matte, trætte Øine.

Og Johanne læste Psalmen, men ikke op af en Bog, hun havde ingen, hun kunde den udenad.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Salme
  3. Tro

Nøgleord: Mand, kvinde, tro, tvivl