Tekststed fra "Gudfaders Billedbog" (1868)

Hvor er hun kløgtig, danis og oplært, kan Græsk og Latin, synger Italiensk til sin Luth, veed at tale om Paven og Luther.

Kong Christian ligger i Gravcapel i Roeskilde Dom, Eleonores Broder er Konge.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Grav
  2. Kirke
  3. Religion
Kommentar: "Eleonore": Leonora Christina (1621-98)