DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

Tekststed fra "Psychen" (1861)

(...) Kirkeklokkerne ringede, Røgelsen duftede, Processioner gik med Lys og straalende Baldachiner gjennem Gaderne. Der var kirkehelligt, og Kunsten var høi og hellig. I Rom levede Verdens største Maler Raphael; her levede Tidsalderens første Billedhugger Michel Angelo; selv Paven hyldede de To, beærede dem med Besøg; Kunsten var erkjendt, hædret og lønnet. Men ikke alt Stort og Dygtigt er derfor seet og kjendt.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kirkeklokke
  2. Præst
  3. Røgelse

Nøgleord: By, kunst

  top Top