Tekststed fra "Nissen hos Spekhøkeren" (1852)

Der var en rigtig Student, han boede paa Qvisten og eiede Ingenting; der var en rigtig Spekhøker, han boede i Stuen og eiede hele Huset, og ham holdt Nissen sig til, for her fik han hver Juleaften et Fad Grød med en stor Klump Smør i! det kunde Spekhøkeren give; og Nissen blev i Boutiken og det var meget lærerigt

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Jul, juletræ
  2. Nisse