Tekststed fra "De vilde Svaner" (1838)

Kun eengang om Aaret er det forundt os at besøge vort Fædrenehjem, elleve Dage tør vi blive her, flyve henover denne store Skov, hvorfra vi kunne øine Slottet, hvor vi bleve fødte og hvor vor Fader boer, see det høie Taarn af Kirken, hvor Moder er begravet.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Grav
  2. Kirke

Nøgleord: Grav, mor, far, død, kirke