Tekststed fra "Lykkens Kalosker" (1838)

Det seer i Grunden ængsteligt ud med den Sjæle-Hukommelse; hver Synd, hver ond Tanke vil den jo kunde repetere, da vil det komme an paa, om vi kunne gjøre Regnskab for hvert utilbørligt Ord i Hjertet og paa Læben.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Synd, synder
  2. Tanken om sjælens regnskab for godt og ondt ved døden

Nøgleord: Synd, sjæl, gerninger, konsekvens, hukommelse, erindring, godt og ondt, regnskab, sindelag