Der er ingen litteratur på frisisk i den valgte periode. Der vises i stedet al litteratur i databasen på frisisk.

HCA-litteratur på frisisk*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis fra d. 21. århundrede

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på frisisk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

H.C. Andersens Folksforhalen en Mearkes

Vestfrisisk: H. C. Andersens Folksforhalen en Mearkes uit it deensk oerset fan D. A. Tamminga. Yn it jier mcmxlvi utjown to assen by van gordum & Comp N. V. Grins/Groeningen, 1946. - Anm.: Erling Stensgård, Berlingske Tidende, 20. juni 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/2)

Prinsessen på Ærten, Kejserens nye Klæder, Tommelise på Frisisk.

Sydslesvigsk Aarbøger II, 4 (= Dansk-frisisisk Aarbog udg. Af Dansk-Frisisk Selskab 1950): heri oversættelser til frisisk af Prinsessen på Ærten, Kejserens nye Klæder, Tommelise v. Dr. L. C. Peters. Biografisk indledning af H. St. Holbeck, oversat af Albr. Johannsen. - Foromtale: "H.C. Andersen oversættes til Frisisk", Flensborg Avis, 6. aug. 1948; Berlingske Aften, 7. Aug. 1948; Information, 14. Aug. 1948; København, 27. Aug 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/22)

Snükiningin.

foon H.C. Andersen. Jü seekst histoori: E låpewüset än e finewüset. Flensborg Avis, 13.12.1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. december 1960
Bibliografi-ID: 18889 – læs mere

Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi

MØLLER, SV. JUEL, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, II: Værker af H. C. Andersen oversat til nederlandsk, frisisk og afrikaans. Det kongelige Bibliotek, København. 104 pp.
Også med hollandsk titelblad. - Anm.: Aage Jørgensen, Den danske Realskole LXXI 1969, pp. 190-91; R. Klein, The Book Collector XVIII 1969, p. 525-26, 529-32; Hans Reeser, Anderseniana 3. rk. I:1 1970, pp. 126-28.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Søg efter litteratur på frisisk

Links: