Søgeord: vignetter + til + danske + digtere. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 29 resultater.

Nordiske Digtere i vort Aarhundrede. En skandinavisk Anthologi.

Nordiske Digtere i vort Aarhundrede. En skandinavisk Anthologi. Udgivet af PETER HANSEN. 2. forøgede udg. Forlagsbureauet, København. Pp. 297-300, hvortil 1 pl.
En biografisk skitse, efterfulgt (pp. 300-09) af en række tekster. - 1. udg., 1870, pp. 297-300 med portræt.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-751)

Udgivet 1880
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:56   Bibliografi-ID: 1342
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Hidtil utrykte Smaavers af danske Digtere, I: Smaavers af H.

"hidtilutrykte Smaavers af danske Digtere, I: Smaavers af H.C. Andersen". Jule-Kalender, 1, 1885, pp. 94-95.
Udgivet 1885
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1614   Bibliografi-ID: 12745
[Informationer opdateret d. 25.11.2009]

H. C. Andersen

BÆK, H., H. C. Andersen. I hans: Læsestykker om danske Digtere. Jul. Gjellerup, København. Pp. 85-92.
Adskillige senere oplag (betitlet Danske Digtere. Læsestykker).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1900
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:151   Bibliografi-ID: 1498
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

H. C. Andersen som Æventyrdigter

BRANDES, GEORG, H. C. Andersen som Æventyrdigter. I hans: Fem danske Digtere. Gyldendal, København. Pp. 183-240.
Optryk af 1869-afhandlingen, cf. nr. 71 ovf.
Udgivet 1902
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:166   Bibliografi-ID: 1519
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Politiken

Politiken 2. apr.: H. C. Andersen Numer.
Indhold: [a:] Georg Brandes, H. C. Andersen. Romanerne om Geniet (optrykt 1910, cf. nr. 310 ndf.); [b:] Emil Hannover, H. C. Andersens Illustratorer; [c:] August Strindberg, Andersen (optrykt 1920, cf. nr. 398 ndf.); [d:] Franske og portugisiske Digtere om H. C. Andersen. Endvidere mindre bidrag af Clemens Petersen, Frederik v. Eeden og George R. Sims, digte af Holger Drachmann og Ludv. Holstein og en fortegnelse, H. C. Andersen paa Teatrene, ved A. Aumont.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-744, A-736b)

Udgivet 2. april 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:267   Bibliografi-ID: 1637
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Illustreret dansk Literaturhistorie

ØSTERGAARD, VILHELM, Illustreret dansk Literaturhistorie , II: Danske Digtere i det 19de Aarhundrede. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 350-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1907
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:283   Bibliografi-ID: 1660
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

Vore store Digtere og det religiøse

B., U. [BIRKEDAL], Vore store Digtere og det religiøse. Protestantisk Tidende V, spec. pp. 153-54.
Hertil F. M., H. C. Andersens Religion, smst. , pp. 188-89.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1909
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:305   Bibliografi-ID: 1691
[Informationer opdateret d. 4.8.2014]

Danske Digtere i det 19. Aarhundrede.

KNUDSEN, CHRISTIAN, Danske Digtere i det 19. Aarhundrede. P. Brandts Boghandel, Svendborg. Pp. 104-16.
dvs. : Kapitlet Hans Christian Andersen. - 2. udg., med et tillæg om faglitteraturen, 1914.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:339a   Bibliografi-ID: 1739
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Andersens Eventyr

KIRCHHOFF-LARSEN, CHR., Andersens Eventyr. I hans: Digtere og Kærlighed. Danske Digteres Kærlighedshistorie, ny Samling: Fra Oehlenschläger til Drachmann. Levin & Munksgaard, København. Pp. 94-114.
Optryk af nr. 426 ovf. - Påny optrykt 1967 (nr. 2184 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:433   Bibliografi-ID: 1874
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

H. C. Andersen

BRIX, HANS, H. C. Andersen. I hans: Danmarks Digtere. Fyrretyve Kapitler af dansk Digtekunsts Historie. H. Aschehoug & Co., København. Pp. 268-93.
2. udg., 1944 (der pp. 287-313); 3. forøgede udg., 1951 (der pp. 309-35); 4. udg., som billigbog, 1962 og 1965 (der pp. 290-317).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:465   Bibliografi-ID: 1916
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

Fra 1770 til vore Dage

HOLBECK, H. ST., Fra 1770 til vore Dage. I: H. St. Holbeck (udg.), Odense Bys Historie. Hempelske Boghandel, Odense. Se reg.
Spec. henvises til pp. 354-59 (i afsnittet Digtere).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:522   Bibliografi-ID: 1979
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H. C. Andersen-Manuskripter.

H. C. Andersen-Manuskripter. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab med Indledning af PAUL V. RUBOW. Kejserens nye Klæder. Historien om en Moder. Levin & Munksgaard, København. 30 pp. (Danske Digtere ved Arbejdet, I.)
Indledning pp. 5-10; facsimiler af manuskripterne til de to eventyr. - Anm.: H. B. [Hans Brix], Dagens Nyheder 3. jul. - Se tillige: Den Forargede, Statsunderstøttet Ligrøveri, Politiken 16. jun.; Lis Jacobsen, Om Værdien af litterære Manuskripter, smst. 17. jun.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-134)

Udgivet 1933
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:811   Bibliografi-ID: 2310
[Informationer opdateret d. 13.2.2017]

Fransk eventyrdigtning paa H. C. Andersens tid

KRUUSE, JENS, Fransk eventyrdigtning paa H. C. Andersens tid. I hans: Digtere og traditioner. Studier i europæisk litteratur. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 239-79 (hvortil noter pp. 304-13).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1939
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:967   Bibliografi-ID: 2498
[Informationer opdateret d. 13.12.2011]

H. C. Andersen

TOPSØE-JENSEN, HELGE, H. C. Andersen. I: Hakon Stangerup (red.), Danmarks store Digtere. Dansk Litteratur-Haandbog , I. Skandinavisk Bogforlag, Odense. Pp. 381-408.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 11-41).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1121   Bibliografi-ID: 2676
[Informationer opdateret d. 12.12.2011]

Digtere i 'Hotel Royal'

HENDRIKSEN, KNUD, Digtere i 'Hotel Royal'. Nationaltidende 2. apr.
Om HCA og Longfellow.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1429   Bibliografi-ID: 3038
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

To Digtere. H. C. Andersen og Carl Ploug

BOCKELUND, ELISE, To Digtere. H. C. Andersen og Carl Ploug. Flensborg Avis 4. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1688   Bibliografi-ID: 3313
[Informationer opdateret d. 18.1.2012]

Digter og filosof

SØRENSEN, VILLY, Digter og filosof. I hans: Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger. Gyldendal, København. Pp. 10-32, spec. pp. 10-22.
Kronik i Berlingske Tidende : "Digteren, Filosoffen og Barndommen", den 13. september 1955.
Om erindringen hos HCA og Søren Kierkegaard, samt om spaltningen især i Skyggen og Tante Tandpine. - 4. opl., 1969; der pp. 10-24. 2. udg., 1973; dér pp. 10-36, spec. pp. 10-24.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1959
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1893   Bibliografi-ID: 3549
[Informationer opdateret d. 8.12.2014]

Rahbek og de danske Digtere

JENSEN, ANNE E., Rahbek og de danske Digtere. Frederiksberg gennem Tiderne VIII, spec. pp. 85-93.
Også som særtryk (udgivet for Bakkehusmuseet af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg i anledning af K. L. Rahbeks 200 års fødselsdag 18. dec.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1960
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1929   Bibliografi-ID: 3593
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Artisten. Omkring H. C. Andersen

BUKDAHL, JØRGEN, Artisten. Omkring H. C. Andersen. I hans: Forgyldning og Svinelæder. Essays om nordiske Digtere . Gyldendal, København. Pp. 136-64.
Bl. a. om forholdet mellem HCA og Søren Kierkegaard.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2145   Bibliografi-ID: 3841
[Informationer opdateret d. 18.12.2012]

Hr. Nederlænder Andersen

Højholt, Per, Hr. Nederlænder Andersen. I: Thomas Bredsdorff (red.), Danske digtanalyser. Digte fra folkevisen til det tyvende århundrede læst af digtere, forskere, lærere, kritikere . Arena, Fredensborg 1969. Pp. 102-10. - Om Studie efter Naturen. - Optrykt 1994 (cf. nr. 1570 ndf.).
Udgivet 1969
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:14   Bibliografi-ID: 3996
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

På rejse med danske digtere

Ekvall, John F., På rejse med danske digtere . Danske Skribenters Forlag, København 1971. Pp. 138-53 (H. C. Andersen). - Anm.: Peter Eriksen, Fyns Tidende, 1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:122   Bibliografi-ID: 4104
[Informationer opdateret d. 20.11.2012]

Blandet skræk og lyst. Danske digtere i Schweiz

Nielsen, Torben, Blandet skræk og lyst. Danske digtere i Schweiz I: Mægtige Schweiz.... Inspirationer fra Schweiz 1750-1850 . Thorvaldsens Museum, København 1973. Pp. 24-33, spec. pp. 31-32. - Udstillingskatalog. Fire HCA-tegninger omtales pp. 86-87. Tysk oversættelse af TN's artikel pp. 147-55, af omtalen af tegningerne pp. 180-81.
Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:244   Bibliografi-ID: 4226
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Danske digtere i Rom

Olsen, Otto Kampp, Danske digtere i Rom. Flensborg Avis 12.-13.11.1973. - Anden del især om HCA.
Udgivet 13. november 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:272   Bibliografi-ID: 4254
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Ballettens digter blandt andre digtere

Aschengreen, Erik, Ballettens digter blandt andre digtere. I hans: Ballettens digter. 3 Bournonville-essays . Rhodos, København 1977. Spec. pp. 35-41.
Udgivet 1977
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:525   Bibliografi-ID: 4507
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Danske digtere. Kortfattet dansk litteraturhistorie

Halvorsen, Erik, Danske digtere. Kortfattet dansk litteraturhistorie . Aschehoug, København 1982. Pp. 44-49.
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:817   Bibliografi-ID: 4797
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Nogle danske digtere

Klein, Birgit, Nogle danske digtere. I hendes: Jorden dør uden kærlighed. Et bidrag fra den lyse del af den åndelige verden om kærlighed og seksualitet . Helia, Farum 1983. Pp. 66-80, spec. pp. 75-78. - 2. opl., 1985.
Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:871   Bibliografi-ID: 4851
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

På H. C. Andersens tid. Romantikken - ideer, idealer og digtere

På H. C. Andersens tid. Romantikken - ideer, idealer og digtere . Ved Petter Bjerck-Amundsen. Gyldendal, København 1987. Grundbog, 196 pp.; opgavebog, 53 pp.; lærerens bog, 59 pp. - Til undervisningsbrug (9. klasse og opefter). HCA-afsnittet = grundbogen pp. 132-94 (indledning pp. 132-48, eventyrtekster pp. 149-94), opgavebogen pp. 24-53 og lærerens bog pp. 50-59.
Udgivet 1987
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1155   Bibliografi-ID: 5133
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Anetavler for berømte danskere

Langholz, Carl, Anetavler for berømte danskere , 1. samling: Digtere og forfattere . Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby 1989. Pp. 102-03.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1989
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1263   Bibliografi-ID: 5241
[Informationer opdateret d. 24.1.2011]

Digtere i Odense

Jacobsen, Hans Henrik, Digtere i Odense . Odense Universitetsforlag, Odense 1993. Pp. 72-119 (H. C. Andersen). (Odense University Studies in History and Social Sciences, 157.) - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 23.5.1993; Arthur Jensen, Jyllands-Posten 31.8.1993; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 18.5.1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1993
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1513   Bibliografi-ID: 5491
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Søgeord: vignetter + til + danske + digtere. Ny søgning. Søg i resultater