Søgeord: med + lindgre*ns + portræt + tre + slægter + har + din + ild + dit + lune + kendt. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 34 resultater.

En Faders Vuggevise til sin Søn.

I "Mit Livs Eventyr" fortæller H.C. Andersen om Enken efter Præsten Bunkeflod. .... Denne Pastor Bunkeflods viser var en Gang kendt og mange af dem har lydt paa folkets Læber,nu er de glemte, og det ern en stor Sjeldenhed at finde et Eksemplar af dem. I en Samling findes følgende Vuggevise: "Sov, lille Barn, sov sødelig". Politiken, 6.9.1914.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. september 1914
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15625
[Informationer opdateret d. 26.10.2011]

Strawinsky, H.C. Andersen - og det Kgl. Teater.

Gunnar Hauch: giver Det kgl. Teater den Idé at give en Forestilling, bestaaende af Værker af Igor Strawinsky, ikke mindst af den Grund, at to af Strawinskys dramatiske Kompositioner er inspireret af H.C. Andersen. [Nattergalen og "Feens Kys" - en abstrakt Allegori, hvis Historie ikke er almindelig kendt] Nationaltidende, 11. September 1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH bog)

Udgivet 11. september 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18764
[Informationer opdateret d. 5.8.2013]

En stor Præmie-Opgave! i Anledning af H.C. Andersens Jubilæum.

Rebusen er navnet paa en kendt Sang af Digteren - men hvilken? Forlaget Danmarks, Jubilæums-Udgave. Langelands Avis, 29. November 1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. november 1935
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17252
[Informationer opdateret d. 6.6.2012]

Hersholt har skænket sin berømte H.C Andersen-samling til USAs Library of Congress

Museumsinspektør Svend Larsen oplyser, at det længe har været kendt i Odense. Fyens Stiftstidende, Nationaltidende, og Berlingske Tidende 9.3.1939 og Fyns Social-Demokrat, 10.3.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. marts 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17642
[Informationer opdateret d. 13.11.2012]

Folk, som kendte H.C. Andersen.

Muligvis vil Radiofonien med sin Serie "Hvem har De kendt?" gøre et virkeligt Kup. ... I aftes fortaltes personlige Erindringer om H.C. Andersen: Fhr. Hoffrisør Louis Peelman, Fru Dannesboe (fra farfarens præstegård i Hjørring), Helge Hostrup (søn af J.C. Hostrup), Harriet Bentzon (barn i Zahles Skole). Berlingske Tidende, 16. Nov. 1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. november 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17510
[Informationer opdateret d. 5.9.2012]

Harald Bergstedt anmelder: Den store Søslange og 'den gamle Digter'..

Harald Bergstedt: I Drengetimens Søndags-Ugerevy var der interview med Zoologen Dr. Bruun om 'den store Søslange'.
Alkærlsig fortsatte sin Serie. Jeg har kendt - med en Chr. Winther Udsendelse.
Fædrelandet, 16. nov. og 29. dec.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. november 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17936
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

H.C. Andersen havde mange Efterlignere.

William Haste: En Litteraturkritiker skrev for nylig, at af alle danske Digtere var H.C. Andersen den, man lettest kunde genkende gennem hans Stil og Fortællemaade. Mon han har kendt de tre samtidige danske Forfattere, som nedenstaaaende Artikel - med prøver af deres Produktion - handler om? Brugsforenings Bladet, 6.7. 1943.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juli 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17210
[Informationer opdateret d. 26.6.2013]

Jens olsens Verdens-Ur som et H.C. Andersen-Ur?

Kendt Forretningsmands interessante Forslag. Andersens egen Skildring af et Eventyrur. Nationaltidende, 6. Maj 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. maj 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17552
[Informationer opdateret d. 8.10.2012]

Jeg var til Middags-Selskab med H.C. Andersen.

Aftenbladet beretter om 90-aarig, Edel Schiødte, der har kendt baade vor store Eventyr-Digter og Grevinde Danner. Middagsselskabet var på Rolighed hos familien Melchior. [formentlig datter af Zoologen J. C. Schiødte, som desuden var god bekendt af familien Collin].

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13417
[Informationer opdateret d. 9.2.2012]

Prinsessen paa Ærten.

- og der stod den rare, gamle Dronning med Prinsessens snavsede Tøj, hun skulde blot have kendt en Zoric-Rensning fra Barding ... Berlingske Tidende, 9.5.1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. maj 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18997
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

De berømteste Danskere.

Jens Kruuse: Hvad ved den store Verden om Danmark og Danskere? Saare lidt, siger Jens Kruuse - der er kun to Danskere, som er universelt kendt, og den ene af dem er Hamlet. I hans Karakter finder vi træk, som maaske ogsaa kan forklare lidt af vor Situation i Dag. ... De virkelig berømte Danskere er hverken Litteraturkritikeren eller Filosoffen. Det er Sagnfiguren og Eventyrdigteren. Hamlet og H.C. Andersen. Jyllandsposten, 24. oct. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. oktober 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18462
[Informationer opdateret d. 6.5.2013]

Man er ved at opdage H.C. Andersen i Frankrig.

København har i disse Dage Besøg af den franske Kritiker, Litteraturhistorikeren René Lalou: Der er ved at ske det ejendommelige, at man netop nu begynder at opdage H.C. Andersen. Han var naturligvis kendt af alle forlængst, men man har hidtil betragtet ham som en flink Fortæller af smukke Eventyr for Børn. Nu opdager man, at han har mindst lige saa meget at fortælle de Voksne, og at han ikke blot er en ferm Fortæller, emn en stor Digter. Berlingske Aften Avis, 29. Dec. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. december 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17429
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Disney har Betingelserne for at skabe den rigtige H.C. Andersen-Tegnefilm.

siger Walt Disneys Højre Haand, Marc Davies, der med kommende Tegnefilm for Øje har samlet Inspiration i Odense. Fyns Tidende, Aftenbladet, Børsen, København, Land og Folk, og Politiken, 9. Sep. 1948.
H.C. Andersen og Walt Disney i intimt samarbejde. En kombination af spillefilm og tegnefilm skal produceres. Ugemagasinet, nr. 40, 6.10.1950.
Kendt navn derude, men næsten glemt herhjemme. Hvorfor overhovedet lave en H.C. Andersen-Film, siger Kay Nielsen, der er kendt og elsket som H.C. Andersen-illustrator i hele den engelsktalende verden. Politiken Søndag, 4.1.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet September 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17537
[Informationer opdateret d. 1.12.2016]

'Skomagerens Hans Christian' ville lege teater og læse op -

Og hele Munkemøllestræde anerkendte hans talent! Naar Odense i aar fejrer H.C. Andersen, er det som eventyrdigteren fra Munkemøllestræde, der vandt en plads i milioner af menneskers hjerte - ud over den ganske verden. mindre kendt er H.C. Andersens start paa den litterære løbebane som oplæser allerede i barneaarene, og herom fortæller den kendte H.C. Andersen-fortolker, lærer Johs.Lage-Jacobsen, Odense. Fyns Socialdemokrat, 21.5.1950; Sydsjællands Socialdemokrat, 31.5.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. maj 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18441
[Informationer opdateret d. 12.6.2013]

Bogsamleren, der aldrig har behøvet at smugle bøgerne ind paa reolerne.

Sic.: En lile fødselsdagssamtale med Jægerspris-lægen Eiler Høeg, der er kendt langt ud over landets grænser som H.C. Andersen-samler og -kender. Kristeligt Dagblad, 9.7.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. juli 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18537
[Informationer opdateret d. 22.5.2013]

Har Danmark kun raad til H.C. Andersen-filmed engelsk tale.

Gert Smistrup: Den engelske filminstruktør Ronald Haines har sammen med sin hustru Jean Haines optaget en film over den danske eventyrdigter H.C. Andersens "Mit livs eventyr". Den spiller en timestid, og det er planen, at den skulle vises hele jorden over i alle lande, hvor H.C. Andersens eventyr er kendt og elsket af børn og voksne, idet kopierne til de forskellige lande skulle eftersynkroniseres, så filmens personer taler den pågældende lands eget sprog. mange aviser, oktober 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Oktober 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20062
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

Vaartale ved Hadsten-Sangernes Besøg i Kungsbacka.

Kr. Krarup: Hadsten Sangforening gæstede i Gaar Hadstens svenske Venskabsby Kungsbacka. Her holdt Realskolebestyrer Kr. Krarup, Hadsten, en smuk Vaartale, som vi bringer uddrag af: H.C. Andersen er en dansk Digter, som alle svenske kender, og Jenny Lind er en svensk Sangerinde, som er godt kendt i Danmark. De beundrede gensigtigt hinanden .... Randers Dagblad, 30. april 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 30. april 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18489
[Informationer opdateret d. 8.5.2013]

Kendt navn derude, men næsten glemt herhjemme.

Jørgen Andersen-Rosendal: Hvorfor overhovedet lave en H.C. Andersen-Film siger Kay Nielsen, der er kendt og elsket som H.C. Andersen-Illustrator i hele den engelsktalende Verden. Kay Nielsen - Fru Odas og Martinius Nielsens Søn - planlægger Walt Disneys næste Tegnefilm "Tornerose", der skal være færdig i 1954. Nationaltidende 4.1.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. januar 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13675
[Informationer opdateret d. 16.8.2011]

Et Stød i Brystet, endnu ængstes jeg ...

En literaturhistorisk Bog om en vanskelig H.C. Andersen, der tog Jylland i Besiddelse. (med gengivelse af et Landkort "Der Preusse in Dänemark", hvor Jylland er tegnet som en preussisk soldat - som en scenetæppe. Antagelig har der eksisteret et kendt litografi med den danske soldat indtegnet - og det menes at have været et svar paa ovenstaaende hoverende tegning, som findes paa Det kongelige Bibliotek i København.) Jyllandsposten, 18.11.1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. november 1957
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20425
[Informationer opdateret d. 29.6.2017]

Kejserens nye kinesiske klæder.

Vibeke Stybe, Aktuelt 10. feb. 1965. Det nye Kina har også nye eventyrfortællere. En af dem, Yeh Sheng-tao har givet en kendt gammel kejser nyt tøj. Det er for tiden fremlagt til beskuelse i København, og her skriver Vibeke Stybe om ændringerne i snittet.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. februar 1965
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13338
[Informationer opdateret d. 28.2.2011]

H.C. Andersen skev samme digt til flere.

Ole Skovgaard: Gisselfeld-fundet var ingen nyhed. Kendt både af Jørgen Skjerk og Niels Oxenvad. Digtet er skrevet på opgivne rim til Wanda Zahrtmann 18. november 1860. Brev Berlingske Tidende, 23.12.1972.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1972
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20241
[Informationer opdateret d. 19.1.2017]

Från regnormarnas liv. En familjetavla från 1856

Enquist, Per Olov, Från regnormarnas liv. En familjetavla från 1856. I hans: En triptyk. Tribadernas natt / Till Fedra / Från regnormarnas liv. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1981. Pp. 219-99 (med arbetsnoteringar pp. 325-31). - Skuespillet er oversat til en række sprog; trykte udgaver foreligger bl.a. på bulgarsk, dansk, estisk, polsk, tysk og ungarsk. - På dansk foreligger det, oversat af Frederik Dessau, i tre udgaver: 1. udg., Samleren, København 1981, 88 pp.; 2. udg., Samleren, København 1983, 95 pp. (et fotografisk optryk med tilføjelse af de af Else Bojsen oversatte arbejdsnotater); 3. udg., Dansklærerforeningen / Skov, København 1984, 117 pp. (et fotografisk optryk med efterskrift pp. 99-113 og kommentarer pp. 114-16 af Claus Jensen, Aage Jørgensen og Bendt Pedersen); 3. udg., 2. opl., 1986, med enkelte rettelser og tilføjelser. - Til 3. udg. knytter sig: Aage Jørgensen, Omkring Per Olov Enquists skuespil Fra regnormenes liv , CUK / Center for Undervisning og Kulturformidling, Århus 1985, 51 pp. Dette skrift indeholder bl.a. oplysninger om teateropførelserne af stykket, incl. om de anmeldelser, som opførelserne har fået (det omfattende materiale forefindes i A4-fotokopi, ca. 235 pp., i H. C. Andersens Hus, Odense). Birgitte Federspiel, på Værkstedet, Fyens Stiftstidende, 7.5.1982. Stockholm: Anmeldelse ved Ebbe Mørk, Politiken, oktober 1981. - Opmærksomheden henledes på, at teaterprogrammerne indeholder stof om såvel Enquist som HCA og Johanne Luise Heiberg, - dog i reglen naturligvis kendt stof. - Cf. også: Ross Shideler, Per Olov Enquist. A Critical Study . Greenwood Press, Westport / London 1984. Pp. 148-57. (Contributions to the Study of World Literature, 5.) - Peter Burri: "Nacht der Tribaden", Schauspielhaus Zürich, Berner Zeitung 9. April 1984.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1981
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:757   Bibliografi-ID: 4737
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Kan i bruge den.

Gave fra kendt russisk tegner til H.C. Andersen-museet. Portræt af H.C. Andersen. Fyens Stiftstidende, 18. sep. 1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH og tegningen: 1985/253)

Udgivet 18. september 1985
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19830
[Informationer opdateret d. 30.9.2015]

Eventyret om byen, der fandt sig selv igen. Et møde i Thomas B. Thriges Gade.

Arkitekten Hans Noltenius har sin egen vision om et bedre bymiljø ved Thomas B. Thriges Gade i Odense. Sin vision har Hans Noltenius brugt til et eventyr om byen, der fandt sig selv igen. Eventyret begynder med, at en ret så kendt herre lander på ryggen af en svane natten mellem 23. og 24. december 1988. Fyens Stiftstidende, 23.12.1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17703
[Informationer opdateret d. 20.11.2012]

H.C. Andersen-pris til normand og østriger.

Jakob Gormsen: IBBY, Den internationale H.C. Andersenpris 1990 tildelt den norske forfatter Tormod Haugen og den østrigske billedbogskunstner Lisbeth Zwerger, som er specielt kendt for at have illustreret "Svinedrengen" (1982), "Nattergalen" (1984) og "Tommelise" (1984). Tidligere har Maria Gripe og Astrid lindgren, Sverige, Tove Jansson, Finland, og Cecil Bødker, Danmark, fået literaturprisen,m ens både Svend Otto S. og Ib Spang Olsen har fået illustratorprisen. Jyllands-Posten, 3.9.1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. september 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17173
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

H.C. Andersen - stærk i pengesager.

At H.C. Andersen havde blik for tilværelsens eventyrlige sider er velkendt. Mindre kendt er det nok, at han havde en energisk forståelse af det forretningsmæssige aspekt ved sine eventyr. Nyt, 9, feb. 1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1993
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18899
[Informationer opdateret d. 9.12.2013]

Brix var ikke nul og nix.

Mogens Brøndsted: Litteraturprofessor Hans Brix, der var kendt og frygtet af samtiden som en nådesløs kritiker. I dag har han 125 års fødselsdag og han har betydet rigtig meget for tilbivelsen af H.C. Andersens Hus. Fyens Stiftstidende, 24. oktober 1995.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. oktober 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17715
[Informationer opdateret d. 21.11.2012]

Beskidte små eventyr /sales petits contes.

Søren Vinterberg: Danmark er i udlandet kendt for to ting: H.C. Andersen og fri porno. Det har givet en håndfuld franske serietegnere påskud til nye eventyr: Den standhaftige Blysoldat og Den haleløse Havfrue. Ill: Bodart, Boucq, Clarke, Gabrion, Juillard, Robin, Wendling, tekstforf.: Yann. Politiken 15.2.1997.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. februar 1997
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13539
[Informationer opdateret d. 6.4.2011]

Den dyre Bastian.

Ole Schierbeck: Dansk førsteudgave fra 1847 af Den Store Bastian solgt til Tyskland. ... der kun fandtes ét andet kendt og dokumenteret eksemplar i Landet, nemlig på H.C. Andersens Museum i Odense. H.C. Andersen forærede Collin-børnene [børnebørn: Anna og Ingeborg Lind] bogen med dato og egen håndskreven hilsen på titelbladet.

(Bibliografisk kilde: HCAH bogen: XXIII-E-1, avis: 1997/430)

Udgivet 24. december 1997
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16838
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Magasin klipper i H.C. Andersen.

Søren Kassebeer: Et kendt papirklip af Danmarks store eventyrdigter har fået nyt heterosexuelt look hos stormagasinkæden Magasin. "Et kreativt overgreb" mener H.C. Andersen-eksperten Jens Andersen. Hos Magasin kalder man det "en fortolkning". H.C. Andersens originale papirklip med et hjerte og to mandsfigurer fra Astrid Stampes Billedbog - hos Magasin har den ene mand fået kjole på! Berlingske, 20.12.2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. december 2004
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20214
[Informationer opdateret d. 14.6.2017]

Anderseniana. Ter sygehistorier fra det nittende århundrede.

Mogens Mellergaard, Ugeskrift for læger, 167, 2005, pp. 4756-58. - Baseret på journaler vedr. "fynske patienter, som H.C. Andersen må have kendt og brugt som modeller". - Med henvisning til Myron C. Greengolds joke, "Letter from Copenhagen", JAMA, Journal of the American Medical Association, 204, 1968, pp. 155-56.
Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 12586
[Informationer opdateret d. 16.11.2009]

H.C. Andersen - den evige lejer.

Bente Rødsgaard: Den store digters liv blev belyst i alle dets facetter i H.C. Andersen-året. Næsten da. Her er historien, som ikke blev fortalt. Hele livet boede digteren til leje på værelser rundt omkring i København. Men selv en kendt person som han måtte kæmpe med grådige udlejere - de fleste kvinder. Vi Lejere, Nr. 1, 2006.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 2006
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19003
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

Historien bag autograferne. Da Kronprinsen mødte op hos HCA.

John Borgkilde: "Vi har bladret i H.C. Andersen Museets gæstebøger og har fundet i hundredevis af berømte navne fra 1908 og til i dag." og "Frederik VIII er eneste autografskriver i gæstebogen, der har kendt digteren" med billeder af Juri Gagarin, 1962 og med gengivelse af berømte autografer. Fyens Stiftstidende 7.2.2011.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 7. februar 2011
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13596
[Informationer opdateret d. 9.8.2017]

Svævende stasis. Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier.

Jacob Bøggild. Disputats.
H.C. Andersen er navnlig kendt og elsket for en række eventyr, som er sande klassikere og ubestrideligt verdenslitteratur. Men hans forfatterskab er mere omfattende end som så. Alene hans eventyr og historier omfatter langt flere tekster end disse klassiske eventyr. Og eventyrene og historierne er desuden bemærkelsesværdigt forskelligartede, selv om man ofte, på trods af forskellene, genkender Andersen i kraft af hans tonefald.
Svævende stasis sætter fokus på H.C. Andersens eventyr og historier og søger, gennem en række analyser af nogle klassiske og nogle mindre kendte af dem, at finde ind til, hvad der forener dem i deres forskellighed. Bogens argument er, at det, som forener dem, er, at de er blevet til i et spændingsfelt mellem den litterære arabesks uforudsigeligt svævende karakter og allegoriens på forhånd fastlagte betydningsfelt. Deraf titlen: Svævende stasis.
Forlaget Spring, Århus 2012.
Udgivet Marts 2012
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-87-92381-99-6   Bibliografi-ID: 16854
[Informationer opdateret d. 5.3.2012]

Søgeord: med + lindgre*ns + portræt + tre + slægter + har + din + ild + dit + lune + kendt. Ny søgning. Søg i resultater