Søgeord: den + lille + pige + med + svovlstikkerne. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-107

Søgningen gav 107 resultater. Nummer 1-50:

Den lille Pige med Svovlstikkerne. (Saml. Skr. XIII, 333).

Trykt i Dansk Folkekalender for 1846. Udgivet af Fred. Frølund. (Udkom December 1845), 133-135, med Illustration af Lundbye. (Tegningen har tidligere været anvendt som Illustration til en Artikel: Gjør vel, naar du giver, trykt i Flinchs Almanak eller Huuskalender, 1. Fortsættelse 1843, 73).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/451)

Udgivet December 1845
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:486
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 482
[Informationer opdateret d. 9.3.2012]

Nye Eventyr / af / H. C. Andersen. / - / Andet Bind. / Anden Samling. / - / Kjøbenhavn. / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1848.

Smudstitelblad: Nye Eventyr. - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Indholds-fortegnelse [5] - Tekst: [7] - 60 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 4. 3. 1848).
Anm.: Flyveposten 13. 3. 1848, Nr. 60. - Kjøbenhavnsposten 10. 3. 1848, Nr. 59.

Indhold.

530. Det gamle Huus (Saml. Skr. XIII, 372). p. 7
531. Vanddraaben (Saml. Skr. XIII, 381). p. 23
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 29
532. Den lykkelige Familie (Saml. Skr. XIII, 382). p. 35
533. Historien om en Moder (Saml. Skr. XIII, 386). p. 43
534. Flipperne (Saml. Skr. XIII, 392). p. 55
Om Nye Eventyr se under Nr. 428 .

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/129)

Udgivet 4. marts 1848
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:529
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 530
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersen's / Eventyr. / Med / 125 Illustrationer efter Original-tegninger / af / V. Pedersen, / skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kongl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1850.

Smudstitelblad: Eventyr af H. C. Andersen. - Billede af en Engel, der blæser Sæbebobler, efter Tegning af V. Pedersen. - Titelblad efter Tegning af V. Pedersen forestillende et Marked samt forskellige Eventyrfigurer. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse - Tekst: 522 Sider. - Tegning af V. Pedersen: En Eventyroplæser S. [523]. - 8vo. - Pris 2 Rbd. 80 Sk. - Udkom i 5 Hæfter til en Pris af 60 Sk. Hæftet. Hæfterne udkom følgende Data: 1. Hæfte 9. 8. 1849, 2. Hæfte 10. 9. 1849 3. Hæfte 9. 11. 1849, 4. Hæfte 11. 12. 1849 og 5. Hæfte 18. 12. 1849.
Anm.: Berlingske Tidende 22. 8. og 13. 12. 1849. - Flyveposten 9. 8. 1849, Nr. 184.

Indhold.

Grantræet (se Nr. 455). p. 1
Svinedrengen (se Nr. 410). p. 13
Kjærestefolkene (se Nr. 431). p. 20
Keiserens nye Klæder (se Nr. 305). p. 24
Hyldemoer (se Nr. 458). p. 31
Elverhøi (se Nr. 468). p. 42
Sneedronningen (se Nr. 456). p. 52
Holger Danske (se Nr. 472). p. 95
Ole Lukøie (se Nr. 409). p. 102
Tommelise (se Nr. 277). p. 122
Lille Claus og store Claus (se Nr. 268). p. 138
Den standhaftige Tinsoldat (se Nr. 327). p. 155
Boghveden (se Nr. 411). p. 162
Den lille Havfrue (se Nr. 304). p. 166
Den uartige Dreng (se Nr. 278). p. 196
Paradisets Have (se Nr. 353). p. 200
Gaaseurten (se Nr. 326). p. 219
Den grimme Ælling (se Nr. 432). p. 225
Storkene (se Nr. 355). p. 238
Engelen (se Nr. 429). p. 245
Lykkens Kalosker (se Nr. 321). p. 249
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 291
Prindsessen paa Ærten (se Nr. 269). p. 299
Fyrtøiet (se Nr. 267). p. 302
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 313
Reisekammeraten (se Nr. 279). p. 322
Springfyrene (se Nr. 470). p. 349
Nattergalen (se Nr. 430). p. 353
Rosen-Alfen (se Nr. 345). p. 367
Den flyvende Kuffert (se Nr. 354). p. 375
Den gamle Gadeløgte (se Nr. 517). p. 384
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 394
De vilde Svaner (se Nr. 328). p. 398
Den lille Idas Blomster (se Nr. 270). p. 420
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 431
Klokken (se Nr. 474). p. 445
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 453
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 459
Skyggen (se Nr. 520). p. 465
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 482
Hørren (se Nr. 549). p. 494
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 501
Den lykkelige Familie (se Nr. 532). p. 504
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 510
Flipperne (se Nr. 534). p. 518
Udgivet 18. december 1849
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:551
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 547
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Tyvende Bind. - Titelblad: (Ovenfor beskrevet).

Eventyr / af / H. C. Andersen. / - / Anden Deel. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Titelblad. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 204 Sider. - 8vo. Pris 48 Sk. (Udkom 8. 5. 1855).

Indhold.

Lykkens Kalosker (se Nr. 321). p. 1
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 32
Prindsessen paa Ærten (se Nr. 269). p. 38
Fyrtøiet (se Nr. 267). p. 39
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 47
Reisekammeraten (se Nr. 279). p. 54
Springfyrene (se Nr. 470). p. 76
Nattergalen (se Nr. 430). p. 78
Rosen-Alfen (se Nr. 345). p. 89
Den flyvende Koffert (se Nr. 354). p. 95
Den gamle Gadelygte (se Nr. 517). p. 101
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 108
De vilde Svaner (se Nr. 328). p. 111
Den lille Idas Blomster (se Nr. 270). p. 129
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 138
Klokken (se Nr. 474). p. 148
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 154
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 158
Skyggen (se Nr. 520). p. 162
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 176
Hørren (se Nr. 549). p. 185
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 189
Den lykkelige familie (se Nr. 532). p. 191
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 195
Flipperne (se Nr. 534). p. 201

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 8. maj 1855
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:743
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 748
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af V. Pedersen. / Andet Bind. / Med 121 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1863.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Andet Bind. - Titelblad (det under første Bind beskrevne med Markedsbilledet). - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. Indholdsfortegnelse. (2 upaginerede Blade). - Tekst: 430 Sider. - 8vo.

Indhold.

Hyldemoer (se Nr. 458). p. 1
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 13
Klokken (se Nr. 474). p. 19
Bedstemoder (se Nr. 481). p. 27
Elverhøi (se Nr. 468). p. 31
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 41
Springfyrene (se Nr. 470). p. 50
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 54
Holger Danske (se Nr. 472). p. 62
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 69
Et Billede fra Castelsvolden (se Nr. 513). p. 73
Fra et Vindue i Vartou (se Nr. 512). p. 75
Den gamle Gadelygte (se Nr. 517). p. 78
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 88
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 104
Skyggen (se Nr. 520). p. 112
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 130
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 144
Den lykkelige Familie (se Nr. 532). p. 147
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 153
Flipperne (se Nr. 534). p. 162
Hørren (se Nr. 549). p. 167
Fugl Phønix (se Nr. 567). p. 174
848. En Historie (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 400). p. 177
849. Den stumme Bog (Tidligere trykt i I Sverrig. 1851, se Nr. 591). (Saml. Skr. XIII, 405). p. 185
Der er Forskjel (se Nr. 594). p. 189
Den gamle Gravsteen (se Nr. 602). p. 195
Verdens deiligste Rose (se Nr. 595). p. 200
Aarets Historie (se Nr. 607). p. 204
Paa den yderste Dag (se Nr. 608). p. 221
Det er ganske vist! (se Nr. 609). p. 227
Svanereden (se Nr. 600). p. 231
Et godt Humeur (se Nr. 610). p. 234
Hjertesorg (se Nr. 617). p. 241
Alt paa sin rette Plads! (se Nr. 618). p. 245
Nissen hos Spekhøkeren (se Nr. 619). p. 261
Om Aartusinder (se Nr. 599). p. 267
Under Piletræet (se Nr. 620). p. 271
Fem fra en Ærtebælg (se Nr. 621). p. 298
Et Blad fra Himlen (se Nr. 737). p. 304
Hun duede ikke (se Nr. 622). p. 309
Den sidste Perle (se Nr. 638). p. 320
To Jomfruer (se Nr. 635). p. 324
Ved det yderste Hav (se Nr. 667). p. 328
Pengegrisen (se Nr. 668). p. 332
Ib og lille Christine (se Nr. 739). p. 336
Klods-Hans (se Nr. 738). p. 356
Ærens Tornevei (se Nr. 748). p. 363
Jødepigen (se Nr. 749). p. 369
Flaskehalsen (se Nr. 766). 376 p.
De Vises Steen (se Nr. 780). p. 391
850. Bemærkninger (Saml. Skr. XV, 297-304). p. 415
Anm. af første og andet Bind: Berlingske Tidende 6. 10. 1862, Nr. 234. - Dagbladet 17. 10. 1862. Nr. 242. - 16. 4. 1863, Nr 88. - Flyveposten 15. 10. 1862, Nr 239. - Folkets Avis 14. 10. 1862, Nr. 241. - Fædrelandet 27. 4. 1863, Nr. 96.

Ovennævnte 2 Binds Udgave indeholder alle de Eventyr og Historier, til hvilke Vilhelm Pedersen har leveret Illustrationer, og de er her opført i den Orden, hvori de oprindelig er skrevet og udgivet. Udgaven udkom i Hæftesubskription paa ialt 6 Hæfter, som udkom følgende Data: 1. Hæfte 7. 10. 1862. - 2. Hæfte 3.11.1862. - 3. Hæfte 15. 12. 1862. - 4. Hæfte 9. 2. 1863. - 5. Hæfte 10. 3. 1863. - 6. Hæfte 30. 3. 1863. Prisen pr. Hæfte var 72 Sk., for begge Bind tilsammen 2 Rbd. 48 Sk.

Denne Udgave danner med Fortsættelsen: Nye Eventyr og historier I-III. 1870-74, der er illustreret af Lorenz Frølich (se Nr. 1007, 1013 og 1039) en fuldstændig Samling af alle H. C. Andersens Eventyr og Historier.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/72, 1971/138, Anm.: A-666m)

Udgivet 30. marts 1863
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:847
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 853
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Favorite Poems by Hans Andersen and Charles Kingsley.

Udgivet af John B. Alden. indeholder "Little Gretchen", en versificering af "Den lille Pige med Svovlstikkerne", side 1-4, og "Det døende Barn", oversat af Mary Howitt. The Elzevir Library, Vol. 10, Nr. 524. August 22, 1891.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/351)

Udgivet 22. august 1891
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16322
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Den lille Pige med Svovlstikkerne.

Den lille Pige med Svovlstikkerne, musikalsk Eventyr i en Akt, efter H.C. Andersen af August Enna. Textbearbejdelsen ved Ove Rode. Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag. Bogforlaget Ernst Bojesen. 1897.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/480)

Udgivet 1897
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13291
[Informationer opdateret d. 16.2.2011]

Prøvebilleder af H.C. Andersens Eventyr.

Ugebladet "Klods-Hans", red. Chr. Flor (udk. hver Søndag og koster 2 Kr. i Kvartalet) Tegneserie-prøver på: Ole Lukøje, Svinedrengen, Den lille Idas Blomster, Prinsessen paa Ærten, Skyggen, Holger Danske, Nattergalen, Venskabspagten, Den uartige Dreng, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Den standhaftige Tinsoldat, Gudfaders Billedbog, Hvad Fatter gør, er altid det rigtige, Sneglen og Rosenhækken. Klods-Hans 6te Aargang. No. 27.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13806
[Informationer opdateret d. 21.6.2011]

Teater.

Helmer Lind: Aftenens anden Afdeling tilhørte ogsaa Spindesiden, saavist som det var Gensynet med Fru Gerda krum, der kom "pigen med Svovlstikkerne" tilgode. Den lille Opera er da, saa vist heller ikke mange Klap værd. Besynderligere Ide end at lade Operamusik til H.C. Andersens smukke lille Æventyr kan da heller ikke ret vel tænkes. ... Fru Gerda Krum sang det eneste Parti med sin store, smukke Stemme og med overordentlig Dygtighed ... Illustreret Tidende 15.3.1908.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. marts 1908
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14032
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Filmen om den grimme Ælling.

Den opsigtvækkende danske Film blev i Gaar vist for en indbudt Kreds. Det konstateredes, at Eksperimentet var lykkedes. ... Bag Filmen ligger halvandet Aars Arbejde,og den er set paa en halv Time. Men vi skulde tro, at Fotograf [Karl] Wieghorst maa finde Lønnen i, at Filmen naaede ud alle Vegne baade ude og hjemme, hvor man med Beklagelse hidtil har maattet konstatere, at den rigtige Film, lavet for Børn, den fandtes ikke endnu. Det er saa stor en Opgave, denne Film maa kunne løse. Nationaltidende, 15.11.1927.
[red. tilføjelse: 1916 lavede Knud Wieghorst en stumfilm: "Digterens Drøm". 1928: Karl Wieghorst: "Den lille Pige med Svovlstikkerne", også 1928: Knud Wieghorst: "Den standhaftige Tinsoldat".] Dagens Nyheder, 13. og 4.11.1927, 30.10.1928; Berlingske Tidende, 15.11.1927.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. november 1927
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15533
[Informationer opdateret d. 6.8.2013]

Aus Urgroßeltern Zeit.

Buchner, Marie: Aus Urgroßeltern Zeit, Eine Familienchronik in Briefen . Heilbronn 1928. Omtale af møde med Levin Schücking og H. C. Andersen i 1843 i brev fra Auguste Buchner til Karoline Felsing - om "Den lille Pige med Svovlstikkerne". - Citeret i B.T. 11.5.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12118
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H.C. Andersens "Den lille Pige med svovlstikkerne". Maurice Rostand mødte med fogedforbud mod Jean Renoirs filmatisering.

[La Petite marchande] . Omtalt i: Fædrelandet, nr. 208, den 31.7.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. juli 1928
Sprog: dansk, fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19951
[Informationer opdateret d. 17.3.2016]

'Den lille Pige med Svovlstikkerne' og andre Eventyr

ENNA, AUG., 'Den lille Pige med Svovlstikkerne' og andre Eventyr. Social-Demokraten 2. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:721   Bibliografi-ID: 2206
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Den lille Pige med Svovlstikkerne.

Johs. E. Mikkelsen Kjær: Efter H.C. Andersens Eventyr. Melodi af Roland Peterhænsel: Hele Dagen har jeg vanket ... 6 Vers. Fyns Tidende, 13.7.1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18241
[Informationer opdateret d. 9.1.2013]

Fire Eventyr af H. C. Andersen

ANDERSEN, VILH., Fire Eventyr af H. C. Andersen. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri N. S. XI, pp. 241-61.
Om Den lille Pige med Svovlstikkerne, Elverhøi, Klokken og Springfyrene.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1935
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:875   Bibliografi-ID: 2384
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

Opera- og Ballet-Première Den lille Pige med Svovlstikkerne.

[Teaterplakat] Opera i 1 Akt af August Enna, Teksten af Ove Rode, efter H.C. Andersens Eventyr. Det Kongelige Teater, Torsdag den 12. November 1936 kl. 20. Medv.: Edith Oldrup Pedersen, Licia Strano, Ingeborg Steffensen. - Hye-Knudsen har ledet den musikalske Indstudering, og Svend Gade har sat Operaen i Scene. I Berlin har Svend Gade, medens han havde fast Bopæl der, og virkede ved de derværende Teatre, været med til en ejendommelig Opførelse af denne Opera. En Svigerinde til Fyrst Herbert Bismarck, den stenrige Grevinde Hoyos, var musikbegejstret og havde i sit Palæ indrettet sin egen Operascene. Til hendes Forestillinger kom kun Kejserfamilien og Berlins fornemste Selskab, som blev indbudt. De Optrædende var, foruden Grevinden selv, Byens bedste Sangere og Sangerinder, og Musikerne var fra Philharmonisk Orkester.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-536)

Udgivet 12. november 1936
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17149
[Informationer opdateret d. 27.4.2017]

Koningen van het sprookje.

TICHELEN, HENDRIK VAN, Koningen van het sprookje. Met houtsneden van Victor Stuyvaert. L. Opdebeek, Antwerpen. Pp. 88-107.
dvs. : Kapitlet Andersen, der indbefatter oversættelser af Den lille Pige med Svovlstikkerne og Fyrtøiet (pp. 95 ff).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1937
Sprog: hollandsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:926   Bibliografi-ID: 2448
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

En usselig Fyrrepind. 100 Aar siden, at den danske og dermed hele Nordens Tændstik-Industri begyndte.

Vidar Bruun: Imellem H.C. Andersens to Eventyr "Fyrtøjet" og "Den lille Pige med Svovlstikkerne" ligger kun nogle faa Aar, men også Tændstikkerne. Fyns Tidende, 21.2.1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. februar 1937
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17253
[Informationer opdateret d. 6.6.2012]

Theatre du jeune spectateur. Les contes d'Andersen.

Adaptation de M. Lahy-Hollebecque. Piece en 3 Actes. Editions baudiniere. (Svinedrengen, Den lille Pige med Svovlstikkerne og Ole Lukøje forbundet ved dialog mellem Hjalmar og HCA (som Ole Lukøje). Hertil et brev med en anmeldelse af Jens Kruuse.

(Bibliografisk kilde: HCAH bog: A-629, brev: A-803)

Udgivet November 1937
Sprog: fransk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17138
[Informationer opdateret d. 30.5.2012]

H. C. Andersens Eventyr i Radio

ANDERSEN, VILH., H. C. Andersens Eventyr i Radio. I hans: Landsmandsskab. Gyldendal, København. Pp. 52-76.
En sammenstilling af fire radioudsendelser: [a:] Eventyret om H. C. Andersens Eventyr (1930); [b:] Den lille Pige med Svovlstikkerne (1930); [c:] Snemanden (1931); [d:] Det gamle Egetræs sidste Drøm (1935). - Cf. nr. 707 / 773 og 913 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1938
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:943   Bibliografi-ID: 2470
[Informationer opdateret d. 3.11.2014]

En Fest for Børnene og en Glæde for de voksne.

Blandt alle Eventyrdigtere straaler navnet H.C. Andersen ... Vi har sikret os Eneret for Langeland-Strynø til en Række af hans mesterlige Eventyr fortalt i Billeder. Offentliggørelsen af denne smukke og interessante Tegneserie begynder i disse Dage. Vi haaber, at denne Langelands Avis s nye Underholdningsrubrik for Hjemmene i disse vil blive modtaget modtaget med Tilfredshed. Saa vidt muligt vil Billederne findes i hvert Nummer af Bladet.
Sneedronningen, februar 1939 (Marie Hjuler)
Tommelise, juli 1939 (Marie Hjuler)
Svinedrengen, sept. 1939
Klods Hans, oktober 1939
De vilde Svaner, nov. 1939 (Marie Hjuler)
De røde Sko, feb. 1940 (Marie Hjuler)
Nattergalen, feb.-marts 1940
Den lille Havfrue, apr. 1940 (Marie Hjuler)
Den grimme Ælling, maj 1940 (Poul Jørgensen)
Den standhaftige Tinsoldat, aug. 1940 (Marie Hjuler)
Den lille Pige med Svovlstikkerne, okt. 1940 (Marie Hjuler)
Fyrtøiet, nov. 1940-jan. 1941
Langelands Avis, 1939-41.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. februar 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17195
[Informationer opdateret d. 6.8.2013]

Blæksprutten 1940.

Den lille Pige med Svovlstikkerne eller: Er H.C. Andersen altid aktuel. Professor Lauritzen .... Blæksprutten, 1940.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1940
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18542
[Informationer opdateret d. 7.1.2016]

Naar Hollywood filmer H.C. Andersen.

[Satiriske tegninger] Den store dirigent Stokowski vil sikkert virke ypperligt i Eventyret Skyggen. Gary Cooper overtager selv H.C. Andersen. Greta Garbo kan sikkert illudere "Historien om en Moder". Shirley Temple er den fødte lille Pige med Svovlstikkerne. Som "Hyrdinden og Skorstensfejeren" vil Ginger Rogers og Fred Astaire ikke være uefne. Politikens Søndagsmagasin, 16.1.1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. januar 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17283
[Informationer opdateret d. 22.4.2013]

Den lille Pige med Svovlstikkerne som tegneserie.

Fyens Stiftstidende 14. dec. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. december 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13454
[Informationer opdateret d. 7.3.2011]

H.C. Andersens Juleeventyr.

Henning Henningsen: Den personlige Baggrund for "Grantræet" og "Den lille Pige med Svovlstikkerne". Fyns Soc.Demokrat. 24. dec. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. december 1941
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18201
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

Julefred ... i Danmark.

Verner H. Jensen: Den bedste Danmark-Sang: I Danmark er jeg født. Julefred, 1942, s. 19-21.
s. 31-32: Tegneserie af Marie Hjuler med "Den lille Pige med Svovlstikkerne".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18222
[Informationer opdateret d. 23.5.2013]

Vor danske Jul gennem Tiderne.

Hans Ellekilde. Gads Forlag, 1943. 471 s. Heri s. 417-47: Det nittende Aarhundredes verdslige Jul. Specifikt s.436-40: Julen i H.C. Andersens Eventyr: Hyldemor, Grantræet, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Tolv med Posten og Krøblingen. morgenbladet, 28. dec. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17472
[Informationer opdateret d. 26.11.2012]

En Billedtekst, der blev til et verdensberømt Eventyr: Litterær Hundredaarsdag.

Esben Blaa: Lundbyes Træsnit inspirerede Andersen til "Den lille Pige med Svovlstikkerne" paa Graasten for 100 år siden. Berlingske Tidende, og Kristeligt Dagblad, 18. november 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. november 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16535
[Informationer opdateret d. 12.1.2017]

August Ennas to Operaer på Det ny Teater i Oslo.

"Den lille Pige med Svovlstikkerne" og "Prinsessen paa Ærten" opføres med Premiere 2. Juledag. Grethe Kolbe skal dirigere. Poul Kanneworff sætter i Scene. De medvirkende Sangere er Marius Jacobsen, Edith Oldrup, Vibeke Edmund, Jørgen Fønss, Aage Poulsen og Meier-Petersen foruden Koret. Aftenbladet, 16. Sep. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 16. september 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17486
[Informationer opdateret d. 20.6.2013]

Hilsen til Fyn fra polske børn.

Julehilsen fra en polsk Skole, Konstancin v/Varsja, Kalejova 4: 500 børn, deres 13 Lærere og Overlærer Hr. Zielinsky har opført Den lille Pige med Svovlstikkerne. Fyns Tidende, 31.12.1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. december 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18639
[Informationer opdateret d. 3.6.2013]

Mors eventyrsange 1-10.

Dansk Familieblad : En serie Børnsange med gendigtninger af H.C. Andersens bedste Eventyr. Poul Christoffersen har gendigtet og sat på vers, Niels Clemmensen har komponeret musikken til: "Prinsessen paa Ærten", "Klods Hans", "Kejserens nye Klæder", "Den uartige Dreng", "Kærestefolkene", "Den grimme Ælling", "Fyrtøjet", "Hvad Fatter gør er altid det rigtige", "Svinedrengen" og "Den lille Pige med Svovlstikkerne". Tegninger af Else Frederiksen.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13484
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948

TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 177-88. - "Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Faren der truer berømte Forfattere, naar deres værker lægges pædagogisk til Rette for den opvoksende Ungdom. Berlingske Aftenavis, 25. Juni 1948. - Mange avisudklip i anledning af Jean Hersholts besøg i Danmark og i H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 25. juni 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1277   Bibliografi-ID: 2861
[Informationer opdateret d. 26.9.2012]

Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version

TOPSØE-JENSEN, HELGE, Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Berlingske Aftenavis 2. jul.
Om autentiske og pietetsfulde oversættelsers betydning.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. juli 1948
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1283   Bibliografi-ID: 2868
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Dagens ærbødigst.

Amerikanerne har sat en happy ending paa "Den lille Pige med Svovlstikkerne". Berlingske Tidende,a 5.7.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. juli 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18534
[Informationer opdateret d. 22.5.2013]

'Oprørs-Hertugen'. Ved 150-Aars Dagen for Christian August af Augustenborgs Fødsel.

Berlingske Aften 20. juli 1948. Biografisk artikel af Erling Stensgård, som [fejlagtigt] anfører, at 'Den lille Pige med Svovlstikkerne' blev skrevet på Augustenborg.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. juli 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12221
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

H. C. Andersen og Augustenborg

Sønderjyden: Berigtigelse: "Den lille Pige med Svovlstikkerne" blev skrevet Graasten Slot og ikke på Augustenborg som hævdet i: se: 12221

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. juli 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12222
[Informationer opdateret d. 20.11.2013]

H. C. Andersen, Augustenborg - Graasten og 'Den lille Pige med Svovlstikkerne'.

STENSGÅRD, ERLING, Berlingske Aften . 24. juli 1948. Om eventyret, der blev digtet i Nov. 1845 til Andreas Flincks "Dansk Folkekalender" for 1846.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 24. juli 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12220
[Informationer opdateret d. 15.12.2010]

H.C. Andersens Eventyr i korssting.

Aug. Nielsen: H.C. Andersens Eventyr i Korssting. Bernhard E. Kleins Forlag, København 1948. 12 korsstingsmotiver: Klods Hans, Lille Claus og Store Claus, Hyrdinden og Skorstensfejeren, Snemanden, Fyrtøjet, Kejserens nye Klæder, Pigen med Svovlstikkerne, Ole Lukøje, Den standhaftige Tinsoldat, Tommelise, Nattergalen, Den lille Havfrue, Svinedrengen. - Anm.: Ekstrabladet, 5.11.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/24)

Udgivet September 1948
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16408
[Informationer opdateret d. 8.10.2012]

Den lille Pige med Svovlstikkerne. Miniatureudgave.

28 S. 5 x 3,5 cm. Ill., heftet. Harlang & Toksvig Reklamebureau. København, indlagt i en tændstikæske med HCAs portræt. Nytårshilsen dec. 1948. - Anm.: Fyns Venstreblad, 28.12.1948. - Også udsendt af A/S John Griegs Bogtrykkeri i Bergen - gennem Hagerups Forlag. I bunden af æsken denne hilsen: At papirrasjoneringen har redusert formatet smertelig gjørikke nytårsønskene vore mindre hjertelige. B.T. 9.2.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/7)

Udgivet 31. december 1948
Sprog: dansk, norsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17534
[Informationer opdateret d. 8.2.2016]

H.C. Andersens Eventyr./ Hans Andersen Fairy Tales, boxed set. / Märchen.

H.C. Andersens Eventyr. Samling i karton bestående af 12 små bind. Hvert af disse indholdende et eventyr af H.C. Andersen, nemlig "Kejserens nye Klæder", "Prinsessen på Ærten", "Den flyvende Kuffert", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Hyrdinden og Skorstensfejeren", "Svinedrengen", "Grantræet", "Klods Hans", "Tommelise", "Den grimme Ælling", "Fyrtøjet" og "Den Lille Idas Blomster". Trykt og udgivet af Nordisk Papirvareindustri, Viby, Jylland. Udgaven er meget forkortet og tildels forvansket, dens fremkomst gav anledning til en officiel protest udsendt af H.C. Andersen Samfundet gennem Ritzaus Bureau. 12232 . Efterfølgende sagsanlæg fra Undervisningsministeriet, hvorved Forlaget dømtes til at destruere oplaget.
(Miniature Book Library). This set of tiny books contains some of the most popoular of Hans Andersen's world famous fairy tales in unabridged translation from the Danish language. Nordic Paper Industry, Viby, Jutland. New York. 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek71,
Märchen. Dieser Satz kleiner Bücher enthält einige der bekanntesten und weltberühmten 'Hans Andersen Märchen' in unverkürtzter Übersetzung aus der dänischen Sprache. Erhältlich in allen führenden Buchhandlungen. Nordischer Kunstverlag. Viby, Jütland, Dänemark. Eckernförde, Reperbahn 37. Gedruckt in Dänemark. Copyright 1949. Ek1, Ek3, Ek5, Ek9, Ek16, Ek20, Ek25, Ek26, Ek32, Ek37, Ek7.
Sprokjes. Viby, Jutland, Denmark: Nordisk Papirvare Industri [1952].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1949/96 (da), 1951/39 0001 (sv.), 0002 (eng.), 1980/1169 (ty.)

Udgivet 1949
Sprog: dansk, engelsk, hollandsk, svensk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 15093
[Informationer opdateret d. 11.5.2017]

Nogle Hundredeaarsminder ved H.C. Andersens Fødselsdag.

Jp.: Treaarskrigens bevægede Periode - og dens Betydning for H.C. Andersens Digtning - 1848 - 1849 - 1850. Paa Graasten skrev han "Den lille Pige med Svovlstikkerne" - Todt - Todt - Vulkan-Aaret - "Ligger da hele Øjeblikkets dygtige Virkninger alene i Sværdets Slag - nyeste Eventyr, "Hørren", det eneste , som er dateret 1849. Bornholms Avis, 4. april 1849. Glorup. Valkendorfernes gamle fynske herresæde. Her boede helten fra svenskekrigene, Hans Ahlefeldt, og her trissede H-C. Andersen rundt o gskrev eventyr. Fyns Social-Demokrat, 18.6.1949.
Træk fra Folkestyrets første Tid i Danmark. H.C. Andersen som Ordensmarskal ved Folketoget i København marts 1849.
H.C. Andersen var Øjenvidne til det store Demonstrationstog til Christaiansborg, ja han blev endog af ORdenskomiteen opfordret til at fungere som Ordensmarskal (nærmere Færdselsbetjent). For H.C. Andersen var dette dog noget fremmed, og hans Beretning viser, at han ikke forstod ret meget af, hvad der foregik, men nærmest var en modvillig Tilskuer til "Revolutionen".
Nordsjællands Venstreblad, 2.6.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. april 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20395
[Informationer opdateret d. 14.6.2017]

Digteren og Jule-Eventyret.

Erik Volmer Jensen: En ikke helt korrekt notitis i et københavnsk morgenblad en dag i oktober har givet stødet til denne artikel om H.C. Andersens "Den lille Pige med Svovlstikkerne. Familie Journalen, No. 51. 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. december 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17446
[Informationer opdateret d. 16.8.2012]

H.C. Andersen som Kommunist-Digter. Den folkedemokratiske H.C. Andersen.

Og Askepot-Prinsen, der sluttede sig til Revolutionen. Aften Berlingeren, 23. maj 1953.
Tændstik-Pigen i ny Version. Meddelelser om, at man i Øst-Tyskland vil forbedre H.C. Andersens Eventyr, saa de svarer til den folkedemokratiske Tidsaand, har inspireret en Medarbejder ved det norske "Dagbladet" til følgende muntre Omskrivning af "Den lille Pige med Svovlstikkerne". Bornholms Tidende, 2.6.1953. - "Østtyskerne renser ud i HCAs Eventyr" og "Prinsessen og det halve Folkedemokrati", Jyllandsposten, 19. og 20.5.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. maj 1953
Sprog: dansk, norsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18372
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

Derfor blev H.C. Andersens eventyr forbudt for børn.

Staten Illinois har bestemt, at en række H.C. Andersen-eventyr kun må læses af voksne og ikke af børn under 13 år: Fyrtøjet, umoralsk, for der er ingen hule eller rådne træer i staten.
Den grimme ælling: Der er kun smukke ællinger i Illinois.
Den standhaftige tinsoldat: Det er uegnet læsning, at en etbenet soldat har en chance over for en princesse, blot fordi han har uniform paa.
Den lille pige med svovlstikkerne: bør udelukkes på grund af brandfaren.
Hvad fatter gør: det er en englænder, der optræder som hovedperson - med Marshallplanen som baggrund, kan vi ikke give børnene indtryk af britisk imperialisme.
Ekstrabladet, 5. februar 1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. februar 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18790
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Dansk skuffelse paa festivalen i Cannes.

Johan Jacobsens "Den lille Pige med svovlstikkerne kunne ikke klare sig i den internationale konkurrence. Politiken, 13.4.1954. Foromtale: Ekstrabladet, 2.9.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. april 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20195
[Informationer opdateret d. 1.12.2016]

Hans Christiaan Andersen

TICHELEN, H. VAN, Hans Christiaan Andersen. De Kleine Vlaming (Amsterdam) XXVI:7, pp. 146-48.
Smst. pp. 148-51 en oversættelse af Den lille Pige med Svovlstikkerne og pp. 151-52 et digt, Aan Hans Christiaan Andersen, af van Tichelen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: hollandsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1668   Bibliografi-ID: 3291
[Informationer opdateret d. 2.2.2015]

Radioen overgaar turistforeningen.

Otte H.C. Andersen-uger op til jubilæumsfesten 2. april. Lytteren, 6.2.1955. Inge Hvid-Møller læser Deilig. Børneradioen: dramatisering af Den grimme Ælling. Foredragsafd.: Paul Krüger: H.C. Andersen som journalist. Aksel Dahlerup: Besøg på en række fynske herregårde. Musikafd: Liden Kirsten, August Ennas Den lille pige med svovlstikkerne. Elias Bredsdorff. Jean Heersholt. Kjeld Abells festpil. Finn Methling, Svend Erik Tarp. Michael Redgrave. Bodil Ipsen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. februar 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20269
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

H. C. Andersen gæstede Hertug og skrev 'Den lille Pige med Svovlstikkerne'

LUDVIGSEN, HARRY, H. C. Andersen gæstede Hertug og skrev 'Den lille Pige med Svovlstikkerne'. Vejle Amts Folkeblad (tillæg) 4. mar.
Om HCA - som Menneske.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 4. marts 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1748   Bibliografi-ID: 3377
[Informationer opdateret d. 1.12.2015]

De ku' lige passe

Bo Bojesen: Efter ordre fra justitsministeriet flagede Politigaarden ikke paa H.C. Andersens Fødselsdag.: Her har vi ham! Andersen, Hans Christian, født i Odense 2.4.1805. Pyroman: (Se "Den lille pige med svovlstikkerne" og "Fyrtøjet"). Pornograf: (Se "Kejserens nye klæder", med mandsperson i bar skjorte). Nb. Opfordrer til overtrædelser af toldlov og fremmedlov (Den flyvende kuffert).- Tak, det tror jeg er tilstrækkeligt). Regulativ: Personer, der ikke er opført i kartoteket skal holdes under special observation. Politiken, 3.4.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 3. april 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 20301
[Informationer opdateret d. 26.4.2017]

Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne.

DAL, ERIK, Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne. Rosenkilde & Bagger, København. 59 pp.
Anm.: Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 16. jul. 1957. K.F. Berlingske Tidende, 26.3.1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1956
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1804   Bibliografi-ID: 3439
[Informationer opdateret d. 23.2.2017]

Søgeord: den + lille + pige + med + svovlstikkerne. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-100 101-107