Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Bemærk: Der vises som regel fem poster ad gangen, men i nogle tilfælde, som nu, vises flere for at præsentere bibliografien i bedst mulig overensstemmelse med den trykte udgave.

« Foregående 5 nr. 514 - 520, årene 1846 - 1847 Næste 5 »
514.

Hvad den lille Hund siger. (Jeg vil til Benet, jeg vil til Fadet).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1847, 301, med Illustration af Batemann. (Saml. Skr. XII, 298 - Nr. 63 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/287)

1847

515.

Brudstykker af: »Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung«.

[Udkom hos Carl B. Lorck i Leipzig Januar 1847].
Trykt i dansk Oversættelse i Flyveposten 15. 2. 1847, Nr. 38, 16. 2. 1847, Nr. 39 om Thorvaldsen. - 18. 2. 1847, Nr. 41, 19. 2. 1847, Nr. 42 om Digterens første Ankomst til København. - 22. 2. 1847, Nr. 44 om Teatervæsen og Skuespillerne i København. - 27. 2. 1847, Nr. 49 om Alexander Dumas og Rachel.
(se endvidere Nr. 1267).
516.

Nye Eventyr / af / H. C. Andersen. / - / Andet Bind. / Første Samling. / - / Kjøbenhavn. / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1847.

Smudstitelblad: Nye Eventyr. - TitelbIad (ovenfor beskrevet) - Tilegnelse til Fru Gyllembourg. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 72 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 6. 4. 1847).
Anm.: Berlingske Tidende 8. 4. 1847, Nr. 80.

Indhold.

517. Den gamle Gadeløgte (Saml. Skr. XIII, 338). p. 1
518. Nabofamilierne (Saml. Skr. XIII, 345). p. 15
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 33
519. Lille Tuk (Saml. Skr. XIII, 355). p. 41
520. Skyggen (Saml. Skr. XIII, 359). p. 51

Om Nye Eventyr se under Nr. 428.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/107)

« Foregående 5 nr. 514 - 520, årene 1846 - 1847 Næste 5 » top Top