Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 835, året 1982 Næste 5 »
835. Grit, Diederik & Peter Vingerhoets, Makkers en kameraden - een stilistische analyse van H. C. Andersens 'Reisekammeraten' in zestien nederlandse vertalingen. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 3:1, 1982, pp. 31-79. - Optrykt i nr. 1568 ndf.
« Foregående 5 nr. 835, året 1982 Næste 5 » top Top