Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 692, året 1980 Næste 5 »
692. Clausen, H. P. & Jørgen Paulsen, Augustenborgerne. Slægt / Slotte / Skæbne. Historisk Samfund for Als og Sundeved, [Sønderborg] 1980. Pp. 105-08. (Fra Als og Sundeved, 58.) - Teksten genfindes, let forkortet, i nr. 768 ndf.
« Foregående 5 nr. 692, året 1980 Næste 5 » top Top