Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1570 - 1574, året 1994 Næste 5 »
1570. Højholt, Per, Hr. Nederlænder Andersen. I hans: Stenvaskeriet og andre stykker. Samleren, København 1994. Pp. 125-32. - Optryk af nr. 14 ovf.
1571. Jørgensen, John Chr., Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. Fisker & Skou, København 1994. Pp. 71-80 (Søren Kierkegaard og anmeldelsen som bog). Cf. reg. p. 336. - Disputats, forsvaret på Københavns Universitet 3.2.1995.
1572. Kofoed, Niels, Grundtræk af en europæisk poetik. Religion og æstetik i romantik og modernisme. C. A. Reitzel, København 1994. Pp. 159-94 (Livssynets formulering hos H. C. Andersen).
1573. Lauritsen, Birthe, The Little Book about H. C. Andersen. Aschehoug Fakta, København 1994. 32 pp. - Billedhæfte.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/103)

1574. Leffers, Gerda Thastum, Kunstnerproblematikken hos H. C. Andersen. C. A. Reitzel, København 1994. 148 pp. - På fortitelbladet: ... belyst gennem eventyrene 'Den grimme Ælling', 'De røde Skoe', 'Gartneren og Herskabet', 'Skyggen', 'Tante Tandpine'; teksterne aftrykkes pp. 94-140. - Anm.: Elias Bredsdorff, Politiken 21.12.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/21)

« Foregående 5 nr. 1570 - 1574, året 1994 Næste 5 » top Top