Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1428 - 1432, året 1992 Næste 5 »
1428. Eventyr og historier, I-XV. Gyldendals Bogklubber, København 1992. Ialt 2191 pp. - Hertil knytter sig: Elias Bredsdorff, H. C. Andersen. Introduktion til hans liv og forfatterskab, 2. udg.; 118 pp. (1. udg., 1987, cf. nr. 1140 ovf.) - Teksten er tilrettelagt af Estrid og Erik Dal og følger den tekstkritiske udgave [..] 1963-67. - Hertil introduktionsfolder, 6 pp., med tekster af Elias Bredsdorff og Bodil Udsen.
1429. Fairy Tales from Hans Andersen. Compiled by Russell Ash and Bernard Higton. Chronicle Books, San Francisco; Pavilion, London 1992. 120 pp. - Hans Christian Andersen and His Illustrators, pp. 6-13. - Cf. W. Glyn Jones i nr. 1526 ndf. Debatindlæg: Elias Bredsdorff, "Eventyrlige overgreb", Politiken 24.3.1993; Søren Vinterberg, Politiken, 27.3.1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/91)

1430. Horace Vernets Maleri. Et Tableau. / Fra rodeskuffen (personrettede vers). Hidtil utrykte tekster tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Aarhus tekniske Skole, Århus 1992. 87 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1999/121)

1431. Oeuvres, I. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer. Gallimard, Paris 1992. cx, 1528 pp. - Indledning pp. ix-xcvii, kronologi pp. ic-cx, noter og varianter pp. 1269-1508, bibliografi pp. 1509-12. - Omfatter de 156 eventyr samt Billedbog uden Billeder. - Anm.: Marc Auchet, Anderseniana, 1993, pp. 98-100. - II, 1995 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/168)

1432. Samlede eventyr og historier. Jubilæumsudgave. Illustrationer af Vilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. Hans Reitzel, København 1992. 1030 pp. - Efterskrift af Erik Dal pp. 1023-27; teksttilrettelæggelse: Estrid Dal. - 2. opl., 1993.
« Foregående 5 nr. 1428 - 1432, året 1992 Næste 5 » top Top