Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 134 - 138, året 1971 Næste 5 »
134. Robinson, Vivian Ureaca, Adult Symbolism in the Literary Fairy Tales of the Late Nineteenth Century. Ph. D.-thesis, The University of Nebraska 1971. 214 pp. - Cf. Dissertation Abstracts, 32A, pp. 3962-63. - Kapitel 5 indeholder bl.a. en analyse af Sneedronningen.
135. Sandfeld, Gunnar, Komedianter og skuespillere. Dansk teaterliv uden for hovedstaden o.1790-o.1870. Nyt Nordisk Forlag, København 1971. Spec. pp. 62-63, 77- 81. Cf. reg.
136. Topsøe-Jensen, H., Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve Eventyr. G. E. C. Gad, København 1971. 327 pp. - Optryk af tidligere publicerede studier (de fleste har stået som bemærkninger til Nordlundes Bogtrykkeris HCA-udgivelser); forord pp. 7-9. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 16.10.1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 15.12.1971; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 28.9.1971; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 12.11.1971; Chris Parø, Ringkjøbing Amts Dagblad 15.12.1971. - Cf. nr. 195, 204 og 222 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

137. Wamberg, Niels Birger, H. C. Andersen og Heiberg. Åndsfrænder og Åndsfjender. Politiken, København 1971. 304 pp. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 22.11.1971; Peter Eriksen, Fyns Tidende, 24.11.1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 27.11.1971; Jens Henneberg, Dansk Seminarieblad, 58:5, 1972, p. 47; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 16.11.1971; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 12.11.1971; H. E. Sørensen, Land og Folk 19.1.1972; H. Topsøe-Jensen, Anderseniana, 3. rk., 1:3, 1972, pp. 327-28. Omtalt i Politiken Plus, September 1980. - Cf. nr. 204 og 222 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

138. Yamamuro, Shizuka, Meijino Anderusen. Tokyo 1971. iv, 22 pp.
« Foregående 5 nr. 134 - 138, året 1971 Næste 5 » top Top