Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 10 - 14, året 1969 Næste 5 »
10. Heltoft, Kjeld, H. C. Andersens Billedkunst. Gyldendal, København 1969. 144 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 14.12.1969; Erik Clemmensen, Kristeligt Dagblad 8.11.1969; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 31.12. 1969; Carl Johan Elmquist, Politiken 4.10.1969; Flemming Everfelt, Sjællands Tidende 9.10.1969, Vejle Amts Folkeblad 20.11.1969; Carl Fehrman, Svenska Dagbladet, 26.5.1970; P[er] G[udmundsen], Aktuelt 30.9.1969; I[ngrid] H[jerting], Børsen 20.10.1969; Hans Holmberg, Dagbladet 18.10.1969 (tillægget); Kirsten Jacobi, Hjemmet, 14.10.1969; Aage Jørgensen, Den danske Realskole, 72, 1970, pp. 20-22, Konsthistorisk Tidskrift, 39, 1970, pp. 81-82; Mulle Liebmann, Fyens Stiftstidende 30.10.1969; E[ske] K[aufmann] M[athiesen], Land og Folk 22.10.1969; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 4.10.1969; H[ans] S[cherfig], Land og Folk 25.3.1972 (bagsiden); Jan Zibrandtsen, Berlingske Tidende 1.10.1969. - Cf. nr. 103 ndf. - Ny udg., 1977 (nr. 532 ndf.). - På engelsk 1977 (nr. 533 ndf.). - På svensk 1979 (nr. 636 ndf.). - På tysk 1980 (nr. 704 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

11. Helweg, Hjalmar, Om H. C. Andersen. I hans: Om ingenting og andre skrifter. I udvalg ved Palle Eisenhardt. Christtreus Bogtrykkeri, København 1969. Pp. 88-112. - Et uddrag af forf.'s H. C. Andersen. En psykiatrisk Studie, 1927 (AaJ nr. 557).
12. Hjuler, Marie, H. C. Andersens Juleaftner. Frimodts Forlag. Bornerups Bogtrykkeri, Thisted 1969. 71 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Peter Eriksen, Fyns Tidende,, 17.1.1970; Per Gudmundsen, Aktuelt 4.3.1970; Aage Jørgensen, Flensborg Avis, 14.5.1970. - Cf. Karen Aabyes interview med MH, Berlingske Tidende 7.12.1969. - Nye opl., Wøldike 1980 og 1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

13. H[öger], A[lfons], Den nye Barselstue. I: Rolf Geisler (red.), Kindlers Literatur Lexikon, V: Werke Mu-Ra. Kindler, Zürich 1969. Sp. 718-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

14. Højholt, Per, Hr. Nederlænder Andersen. I: Thomas Bredsdorff (red.), Danske digtanalyser. Digte fra folkevisen til det tyvende århundrede læst af digtere, forskere, lærere, kritikere. Arena, Fredensborg 1969. Pp. 102-10. - Om Studie efter Naturen. - Optrykt 1994 (cf. nr. 1570 ndf.).
« Foregående 5 nr. 10 - 14, året 1969 Næste 5 » top Top