Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1461 - 1465, året 1992 Næste 5 »
1461. Mylius, Johan de, H. C. Andersen. Papirklip / Paper Cuts. Komma & Clausen, København 1992. 48 pp. - Indledning pp. 3-5. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 4.1.1993; W. Glyn Jones, Scandinavica, 32, 1993, pp. 236-37; Niels Houkjær, Berlingske Tidende, 28.11.1992; Kristeligt Dagblad 11.8.1993. - 2. opl., 2000. 2. udg., 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1992/349)

1462. Möller-Christensen, Ivy York, Den gyldne trekant. H. C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831-1850. Odense Universitetsforlag, Odense 1992. 401 pp. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 24.) - Licentiatafhandling, 1991; resumé på tysk pp. 295-99, bibliografi pp. 305-401 (Tekster på tysk af og om H. C. Andersen 1831-1850). - Anm.: Steffen Arndal, Anderseniana, 1993, pp. 97-98; Torben Brostrøm, Information 10.8.1992; Heinrich Detering, Skandinavistik, 24, 1994, pp. 65-67; Wilhelm Friese, Nordica, 9, 1992, pp. 253-56; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 4.6.1992, Handelsskolen, 25:6, 1992, pp. 44-46; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 2.6.1992. - Interview i Nyt, 1992, 12. juni p. 176-77. online

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1463. Möller-Christensen, Ivy York, 'Mulatten' / 'The Mulatto'. H. C. Andersen-Centret, Odense 1992. [3-]61 pp. - Dansk tekst pp. 7-33, engelsk tekst pp. 35-61. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 4.1.1993.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1992/139)

1464. Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34. Translated by David Hohnen. Gyldendal, Copenhagen 1992. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). ... a revised, slightly shorter version ...; den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-23), hvis sidste del (pp. 17-23) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies, 65, 1993, pp. 318-20; W. Glyn Jones, Scandinavica, 32, 1993, pp. 93-94.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1465. Rossel, Sven H., From Romanticism to Realism. I: Sven H. Rossel (red.), A History of Danish Literature. The University of Nebraska Press, Lincoln / London 1992. Pp. 167-259, spec. pp. 228-37. Cf. reg. p. 660. (A History of Scandinavian Literatures, 1.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1461 - 1465, året 1992 Næste 5 » top Top