Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1373 - 1377, året 1991 Næste 5 »
1373. Mayfarth, Antje, Das Motiv des unschuldigen Kindes im Märchen 'Den lille Pige med Svovlstikkerne' von Hans Christian Andersen. I: Oskar Bandle, m.fl. (red.), Nordische Romantik. Akten der XVII. Studienkonferenz der International Association for Scandinavian Studies 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel. Helbing & Lichtenhahn, Basel / Frankfurt a.M. 1991. Pp. 146-50. (Beiträge zur nordischen Philologie, 19.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1374. Munch-Petersen, Erland, Lykke-Per motivet i dansk litteratur. Fra H. C. Andersen til Thorkild Hansen. Danmarks Biblioteksskole, København 1991. 29 pp. - Forelæsning (om HCA pp. 11-15).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1375. Mylius, Johan de, Kierkegaard og Andersen eller de umage tvillinger. I: Birgit Bertung, m.fl. (red.), Kierkegaard inspiration. En antologi. C. A. Reitzels Forlag, København 1991. Pp. 54-69. (Søren Kierkegaard Selskabets populære skrifter, 20.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1992/148)

1376. Nørregård-Nielsen, H. E., Quadri di viaggio dall'Italia di H. C. Andersen. Tradotto da Marcella Rinaldi. Fratelli Palombi, Roma 1991. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). Den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-24), hvis sidste del (pp. 19-24) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Samtidig var tegningerne udstillet på Museo Napoleonico. - Anm.: Bette de Fine Licht, Jyllands-Posten, 9.12.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/161)

1377. Oxenvad, Niels (red.), H. C. Andersen kalenderen. Olivia, København 1991. [80] pp. - Efterskrift, H. C. Andersens rejseskitser og pennetegninger, pp. [77]-[80].
« Foregående 5 nr. 1373 - 1377, året 1991 Næste 5 » top Top