Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1073 - 1077, året 1986 Næste 5 »
1073. Grit, Diederik C., Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. Bibliografi over oversættelser og studier. Bibliotekscentralen, Ballerup 1986. Pp. 18-35 (+ Appendix: Eventyrkode til H. C. Andersens eventyr, pp. 208-14). - Cf. hertil Aage Jørgensen, H. C. Andersen i Nederland og Flandern, Bogens Verden, 1987, pp. 41-42, med svar af DCG smst. pp. 241-42. - Anm.: Richard Juhre, Bogens Verden, 1986, pp. 504-05.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/115, 1997/301)

1074. Haack, Harald, Die Welt des H. C. Andersen. Ellert & Richter Verlag, Hamburg 1986. 48 pp. - Heri: HH, Träumerische Begegnung, pp. 5-33, samt tre HCA-eventyr og talrige farvefotos.
1075. H. C. Andersen på jernbane. Jernbanerejsen i det 19. århundrede set gennem H. C. Andersens dagbøger. DSB Jernbanemuseum, Odense 1986. 46 pp. - Et nødvendigt supplement til museets plancheudstilling H. C. Andersen på jernbane, 19.6.-30.10.1986; udarbejdet af Erik Drigsdahl. - Anm.: Peter Eriksen, Fyens Stiftstidende 19.7.1986; Ejgil Søholm, Information 5.9. 1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1076. H. C. Andersen-temaudstilling 1986, Aalborg Raadhus. Aalborg 1986. 16 pp. - Ved Kirsten Kyø. Heri s. 11 optryk af afsnittet H. C. Andersen og Aalborg Sangforening i P. E. Rützebeck & Svend Odder, Aalborg Sangforening af 1843. Hovedtræk af Sangforeningens Liv og Virke gennem Hundredaaret 1843-1943. L. C. Lauritzens Boghandel, Aalborg 1943. Pp. 11-12.
1077. Heide, Annie von der & Bernard Nollen, Blumenpoesie. Aus der Zeit Hans Christian Andersens und Sören Kierkegaards. DuMont Buchverlag, Köln 1986. 104 pp. - Blomstermalerier af Jens Juel, C. V. Eckersberg, J. L. Jensen, O. D. Ottesen, Theude Grønland, Christine Løvmand, Emma Thomsen m.fl., med citater fra HCA- og SK-tekster.
« Foregående 5 nr. 1073 - 1077, året 1986 Næste 5 » top Top